تعداد مطالب : 1242
تعداد نظرات : 283
زمان آخرین مطلب : 3002روز قبل

تصاویری از تجمع شیطان پرستان

 

     

 

 

 

 

 

 

شنبه 9/9/1387 - 13:20

این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد

 بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد

( ویلیام شکسپیر)


شنبه 2/9/1387 - 13:53


به عقب نگاه نکنید ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید

( ساچل پیچ)

شنبه 2/9/1387 - 13:51

به دست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است

 اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است

( لوسیا)

شنبه 2/9/1387 - 13:45

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت میکند و چون خیلی زود عادت میکند

 خیلی زود هم فراموش میکند که خوشبخت است

( اندره موروا)

 

شنبه 2/9/1387 - 13:42
انسان در اغوش خوشبختی ،خوشبختی را جستجو میکند

( دشتی)

 

 

شنبه 2/9/1387 - 13:37
 

 

بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند

 مانند کسی که کلاه خود را که روی سرش می باشد می جوید

( لناو)

شنبه 2/9/1387 - 13:34


خوشبخت کسی است که دم را غنیمت میشمارد و به خود میگوید

 من امروز خوشم تا فردا چه پیش اید

( درایدن)

 

شنبه 2/9/1387 - 13:31
 

 

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است

که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از انجا می گذریم و ان دل خود ماست

( موریس متر لینگ

شنبه 2/9/1387 - 13:22
 


برای نیل به خوشبختی هیچ راهی خطاتر از

 لذت طلبی و کوشش برای درک عیش و نوش و خوشیهای عالم نیست

( ارتور شوپنهاور)

 

شنبه 2/9/1387 - 13:18