منابع تصویری
عقابي روي شاخه
تعداد بازديد: 441
حجم تصوير : 459 KB
سايز تصوير : 1024 * 1280
عقاب معمولاً از ?? تا ?? سانتي متر از نوک منقار تا انتهاي دم طول، و از ? تا ? کيلوگرم جرم و بال‌هايش حدود دو متر بلندي دارد. سر عقاب بزرگ و پوشيده از پر است. چشماني درشت دارد که هريک از آن‌ها در يک طرف سرش قرار دارد. از قدرت بينائي فراوان بهره‌مند مي‌باشد. عقاب‌ها مي‌توانند از فراز آسمانها شکار خود را ببينند واز نقاط بلند همچون صاعقه بر سر شکار نگون بخت فرود آيند. منقار نيرومند وتندي دارند. منقار عقاب طلائي به پنج سانتي متر مي‌رسد. برخي از عقابها منقاري بزرگ‌تر دارند.