منابع تصویری
عنکبوتي روي تار خويش
تعداد بازديد: 1197
حجم تصوير : 568 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
تار عنکبوت شبکه‌اي از جنس پروتئين است که عنکبوت‌ها آن را از ماده‌اي مي‌بافند که از ? تا ? برجستگي در انتهاي شکمشان خارج مي‌شود. اين برجستگي‌ها مجاري خروجي غدد ترشح کننده? تار هستند و تارساز يا ابريشم‌ساز ناميده مي‌شوند. تار عنکبوت چسبناک است و عنکبوت‌ها بدين وسيله شکارشان (حشرات ديگر) را در آن به دام مي‌اندازند. زير شاخه عنکبوتيان يا کليسرداران داراي تنوع و تعدد بسياري بوده و گرچه پراکندگي گونه‌هاي آنها به پاي سخت پوستان نمي‌رسد ليکن گروه کثيري از بندپايان را که شامل 65000 گونه مي‌باشند به خود اختصاص مي‌دهند. کليسرداران به دو گروه عمده تقسيم ميشوند. پيکنوگونيدها يا عنکبوتهاي آبي و کليسراتا که خود متشکل از خرچنگ نعليان يا مروستوماتا ، عقربها (اسکورپيونها) و عنکبوتيان (آراکيندا) هستند. همه ما کم و بيش با کليسرداران آشنا هستيم. به عنوان مثال اغلب ما با عنکبوتها ، عقربها و کنه‌ها برخورد داشته‌ايم. بسياري از آنها ناقل عوامل بيماريزا بوده و خطرات بسياري براي انسان و ساير حيوانات به همراه دارند.