منابع تصویری
عنکبوتي روي تار تنيده خويش
تعداد بازديد: 2398
حجم تصوير : 374 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
عنکبوت‌ (تارتنک يا کارتنک، (به فارسي افغانستان: جولا)) جانور بي مهره? شکارگري است که داراي بدني دوبخشي و هشت پا مي‌باشد. عنکبوت‌ها فاقد بخش‌هاي جونده? دهان و بال‌اند. آنها در راسته? عنکبوت‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند که خود يکي از چند راسته? رده? بزرگتر عنکبوتيان است. رده? عنکبوتيان دربردارنده? گونه‌هايي چون گزدم و کنه است. همه? عنکبوتان تار مي‌تنند که معمولاً به صورت رشته‌اي پروتئيني از غده‌هاي تارتنِ انتهاي شکم ايشان ترشح مي‌شود. بسياري از گونه‌ها از تار براي شکار استفاده مي‌کنند.