منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2005
تعداد بازديد: 263
حجم تصوير : 926 KB
سايز تصوير : 1173 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .