منابع تصویری
نماي  سيستم دنده اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2014
تعداد بازديد: 314
حجم تصوير : 341 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
موفقيت هاي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage در سطح بين المللي آن را تبديل به موفق ترين مدل توليد شده از سري اتومبيل هاي استون مارتين در طول دوران فعاليتش کرده است .