منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2001
تعداد بازديد: 278
حجم تصوير : 691 KB
سايز تصوير : 1176 * 1600
موفقيت هاي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante، در سطح بين اللمللي آن را تبديل به موفق ترين مدل توليد شده از سري اتومبيل هاي استون مارتين در طول دوران فعاليتش کرده است .