منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتسن  - V8- 1977-Vantage-
تعداد بازديد: 319
حجم تصوير : 639 KB
سايز تصوير : 1173 * 1600
در واقع عوامل ساخت در طراحي اتومبيل استون مارتين V8 Vantage تجديد نظرهايي را اعمال کرده اند که به اين ترتيب توانسته اند چهره منحصر به فرد و قابل اعتمادي از مدل مذکور ارائه دهند ؛ از جمله ايجاد اصلاحاتي در محور کنترل، جعبه هوا، تعبيه دريچه هاي ورودي بزرگتر، کاربراتورو شمع هاي جديد و متنوع صورت گرفته درطراحي ا بالاخص در محور کنترل، جعبه هوا ، تعبيه دريچه هاي ورودي بزرگتر، کاربراتور ها و شمع هاي جديد و متنوع .