منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB4-1959
تعداد بازديد: 355
حجم تصوير : 292 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
شايان توجه است که اتومبيل استون مارتين DB4 اولين بار در نمايشگاه موتور اتومبيل لندن در سال 1958 رونمايي شد .