منابع تصویری
هواپيماها در قديم چگونه رديابي مي شدن
تعداد بازديد: 107
حجم تصوير : 80 KB
سايز تصوير : 586 * 700
در تصاوير فوق ابزار هايي که در گذشته براي رديابي هواپيماها استفاده شده است، را مشاهده مي کنيد.