منابع تصویری
هواپيماها در قديم چگونه رديابي مي شدن
تعداد بازديد: 125
حجم تصوير : 49 KB
سايز تصوير : 650 * 450
در تصاوير فوق ابزار هايي که در گذشته براي رديابي هواپيماها استفاده شده است، را مشاهده مي کنيد.