مرکبات
درختهاي باردار پرتقال کنار خيابان
تعداد بازديد: 764
حجم تصوير : 6.66 MB
سايز تصوير : 2736 * 3648
در هنگام خريد پرتقال، آن هايي را برداريد كه وزنشان به نسبت اندازه ي آن ها بيشتر است(اين به معناي آب دار بودن پرتقال است) وهمچنين داراي پوست نرم و شل نيستند. پوست رنده شده پرتقال تركيبي از طعم خوب مركبات و گل ها را به غذا مي افزايد كه مي توان آن را با استفاده از رنده و يا پوست گير تهيه كرد. براي تهيه پوست پرتقال رنده شده بايد اين كار را قبل از پوست كندن و آبگيري پرتقال انجام داد(پرتقال بايد درسته باشد). پوست كلفت و تلخ پرتقال پس از فرآوري و خارج كردن آب از آن به وسيله ي فشار و گرما به عنوان غذاي دوم دام مورد استفاده قرار مي گيرند.