منابع تصویری
گلستاني از گلهاي لاله صورتي
تعداد بازديد: 1086
حجم تصوير : 376 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
تمام انواع لاله ها به سرما مقاوم هستند و مي توان آنها را در پائيز ، حوالي مهر و آبان در باغچه کاشت و از گل آنها در بهار استفاده نمود. با اين حال اگر بخواهند پياز لاله را پيش رس کنند بايد پيازها را در مهر و آبان در گلدان بکارند. خاک مناسب براي گشت گل لاله خاکهاي رُسي ، شني ميباشد که در زمستان آنرا با کود شيميايي مخلوط کرده باشند. در زمينهاي خيلي سبک شني بايد به اندازه کافي کود گاوي پوسيده با خاک مخلوط کرد.