منابع تصویری
گلستاني از گلهاي لاله قرمز
تعداد بازديد: 5954
حجم تصوير : 408 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
شايد حدود پانصد سال است که لاله در هلند اهميت اقتصادى پيدا کرده است. در دوره اى از قرن هفدهم ميلادى   که به "تولپو ماليا" معروف است (1637-1610) ارزش لاله به اوج خود رسيد و قيمت بناى يک خانه با قيمت لاله هاى باغ آن برابر شد. اما امروز با پرورش و توليد انبوه گل، براى هر هلندى خريد لاله و نرگس براي باغ و باغچه اش  ميسر است. با اين که امروزه پرورش گل لاله به هلند نسبت داده مى شود اما منابع تاريخى نشان مى دهد که منشأ لاله در هلند نبوده و چند صد سال پيش، اين گل از طريق ترکيه به اين کشور وارد شده است.