منابع تصویری
طراحي داخلي منزل
تعداد بازديد: 174
حجم تصوير : 35 KB
سايز تصوير : 356 * 500
طراحي داخلي ساختمان از شغل هاي عصر مدرن است که پابه پاي رشد مهندسي ساختمان و ساخت سازه ها در حال توسعه است. امروزه سبک هاي مختلفي از طراحي داخلي منسوب به کشورهاي مختلف مانند سبک ايتاليايي يا فرانسوي و... وجود دارد.