منابع تصویری
جغد برفي زيبا
تعداد بازديد: 1730
حجم تصوير : 113 KB
سايز تصوير : 600 * 800
جغد برفي 53 تا 66 سانتي متر طول دارد، و ماده آن از پرنده نر بزرگتر است. جغدي بزرگ و سفيد رنگ است که عموما پرنده نر سفيد يک دست است. پرنده ماده و پرنده جوان با خال هاي سياه در روتنه و رگه رگه سياه در زيرتنه ديده مي شوند. صفحه صورت سفيد و چشمانش زرد است. اين پرنده روز پرواز بوده و پروازي پرتوان، طولاني و با شکوه دارد که در اين حالت بالهايش اندکي خميده به نظر مي رسد. اين نوع جغد جغد در دشت ها و استپ ها به سر مي برد. در ايران به ندرت، مهاجر زمستاني در ترکمن صحرا ديده مي شود.