صحیفه سجادیه
دعاهای انسان ساز با مضامین بلند معنوی از امام چهارم شیعیان، حضرت سجاد علیه السلام.
قسمت اول پرش به بالا