سربازان هندي در بوشهر!
تعداد بازدید : 434
سربازان هندي تحت فرمان انگليسيها در بوشهر
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .