عضویت در خبرنامه
موانع تولید
تعداد بازدید : 721
نوسانات ارز، واردات بی رویه، نبود منابع مالی کافی و شرایط سخت وام گرفتن و... تولید را در مضیقه قرار داده است.
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .