تعداد مطالب : 663
تعداد نظرات : 400
زمان آخرین مطلب : 1897روز قبل
..آن سلامی که زدل می آید . ....
آن سلامی که زاعماق وجودم ،سوی دل های شما می آید . .....
آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد . .....
لام آن لطف و لطافت دارد . .....
الف-اَش الفت بی پایان است . .....
میم آن عطر محبت دارد . .....
به تو ا ی د وست . .....
جمعه 7/11/1390 - 0:3
دریافتم جایگاه اسرارآمیز وجود خدا در درون خودم است. به ندایت گوش کن... جهان گرد است و در جایی که احساس می کنی پایان راه است، ممکن است آغاز راه دیگری باشد.
جمعه 7/11/1390 - 0:3
دریافته ام شادکامی و سعادت را در انتهای راه پیدا نخواهم کرد. در طی مسیری که گام برمی دارم باید جستجویش کنم.
جمعه 7/11/1390 - 0:2
در انجام کارهایت ترس و حساسیت بیش از اندازه نداشته باشم. زندگی سراسر تجربه است. هرچه بیشتر تجربه کنید. بهتر است. هر اتفاق کوچک و بزرگی که در زندگی ما رخ می دهد، یک داستان است که خداوند از طریق آن با ما سخن می گوید. هنر زندگی دریافت این پیام هاست
جمعه 7/11/1390 - 0:2

دوستی سه چیز درپی دارد:

دینداری، فروتنی و بخشش
جمعه 7/11/1390 - 0:2
نمی توانید به ساختن دنیای بهتر امید داشته باشید؛ مگر آنکه تک تک افراد اجتماع پیشرفت کنند. به این منظور هریک از ما باید علاوه بر اینکه به پیشرفت خود می اندیشد. در برابر عموم افراد بشر نیز احساس مسئولیت کند، وظیفه ما این است که برای کسانی که می توانیم، مفید واقع شویم.

«ماری کوری»
جمعه 7/11/1390 - 0:1

شریف ترین دل ها، دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد.

«زرتشت»
پنج شنبه 6/11/1390 - 23:58
ما از جنس رویاهایمان هستیم.

«ویلیام شکسپیر»
پنج شنبه 6/11/1390 - 23:58

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.

«ولتر»
پنج شنبه 6/11/1390 - 23:57

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید به دست بیاورید؛ وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که به دست آورده اید دوست داشته باشید.

«جرج برنارد شاو»
پنج شنبه 6/11/1390 - 23:56