تعداد مطالب : 2583
تعداد نظرات : 2637
زمان آخرین مطلب : 2روز قبل
بنام خدا 

بنظر شما چه تیمی قهرمان لیگ برتر خواهد شد؟

دوشنبه 31/2/1386 - 0:41

ما با این طومار حمایت همه جانبه از برادران متعهدمان در نیروی انتظامی را ارج و از انها می خواهیم

تا با قاطعییت در کارشان ریشه اوباش گری را نابود کنند.

لطفا شما هم به ما بپیوندید

يکشنبه 30/2/1386 - 15:7

بنام خدا

جا دارد از خدمات نیروهای انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش و به نمایش اوردن انها در محله های مختلف از انها تشکر و قدر دانی شود

 

شنبه 29/2/1386 - 14:53