تعداد مطالب : 386
تعداد نظرات : 3
زمان آخرین مطلب : 957روز قبل


 

مادرم به صورت پیش‌فرض روی حالت نگرانه
.

 

.

 

.
به این صورت که همیشه اول زنگ می‌زنه پزشک قانونی و بیمارستان‌ها اگر نبودم زنگ می‌زنه به موبایلم

 

  

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:38


بابام داشت در مورد گندکاری کارمندش صحبت میکرد یکم سکوت کردو گفت؛ پسره‌ی نفهم!

.

.

.

بعد داداشم از اتاق جواب داده بله؟

 

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:37


 

 یـه بـارم اومـدم واسـه ایـنـکـــه بـگــم مـن خـیـــلـی غـمـگیـن و خـسـتـم آه بـکشـم

 

.
.
.
آب دهـنـم پــریــد تـو لـوزالـمـعـدم؛
تـا ده روزم داشـتـم ســرفه مـیـکــردم!!!!
اصـلا غــم و غــصـه یـادم رفـــت.‌..‌.

 

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:37


 

 

تازگیا یادگرفتم کولر رو تنظیم کنم توی ساعت مشخصی روشن شه.
هیچی دیگه حالا میتونم شبا تنظیم کنم بعد از خواب روشن شه و تا بیدار شیم خاموش شه.

بیچاره بابام روحش هم خبر دار نمیشه 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:36

 

 

 

 

باز شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه

 

 

 

هیکل چون استوانه
میکند غر غر به خانه

 

 

 

یادم آید روز اول
گردنش کج, دست و پا شل

 

 

 

پیش بابا موش می شد
سرخیش تا گوش می شد

 

 

 

دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

 

 

 

نرم و نازک
شاد و چابک

 

 

 

چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

 

 

 

می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو:

 

 

 

من غلام خانه زادت 
جان دهم هر دم به یادت

 

 

 

گر نیایی خانه ی من
می گریزد روحم از تن

 

 

 

بعد از آن گفتار زیبا
خام گشتم من همانجا

 

 

 

شد به پا جشن عروسی
کیک و شام و دیده بوسی

 

 

 

بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم

 

 

 

قسمتم یک مرد جانی
اندکی لوس و روانی

 

 

 

بی اراده همچو یابو!
پرخور و مغرور و پر رو

 

 

 

بشنو از من جان خواهر
هر که کرد این دوره شوهر

 

 

خاک بر سر گشت و حیران

شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:34

 

 

 

  

تحقیقات دانشمندان نشون داده که...
پشت هر«فدای سرت» 
یه«خاک برسرت گوساله» 
بصورت مخفی وجود داره

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:33

 

 

 

 

  گاو دومی : ماااااااااا؟

 

گاو اولی : مااااا مااااا
گوسفند وارد ماجرا میشه : بــــه!
گاو اولی : مااااا
گوسفند دومی : بـــه!
گوسفند اولی : به به!

 

.

.

 

نه واقعا نشستی این گفت و گو رو تا آخر خوندی؟
الانم دنبال بقیه ماجرا هستی؟

 

آخه چرا؟ چه فکری کردی؟ 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:33

 

 

 

 

  

 

شما هم هر وقت دندونتون درد میگیره شروع میکنید از فرداش مسواک زدن ..

.

.

یا فقط من اینجوری از دندون درد پیشگیری میکنم ؟؟

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:32

 

 

 

 

  

روانشناسه دیشب گفت جوری زندگی کنید که انگار روز آخر عمرتونه
.
.
.
امروز به حرفش گوش کردم و 
دو پرس کوبیده 
وسه کیلو نون خامه ای
و سه تا چایی با یک کیلو باقلوا خوردم
الان حالم یه جوریه انگار که واقعا روز آخر عمرمه

يکشنبه 26/10/1395 - 16:31

 

 

 

 

 

امروز داشتم وسایلامو تمیز میکردم ، کارت کلاس زبان ۸ سال پیشم رو پیدا کردم ! بعد به بابام گفتم نگاه کن بعد هشت سال هنوز اینو نگه داشتم !

.

.

بابام یه نگا بم کرد گفت پس من چی بگم بعد ۲۲ سال هنوز تورو نگه داشتم !!!؟؟؟

هیچی دیگه خودم از کادر خارج شدم 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:30