تعداد مطالب : 15639
تعداد نظرات : 1106
زمان آخرین مطلب : 2483روز قبل

تعریف

واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کـراسینوس» از ریشــه لاتین procrastinare به معنی (به تعویق انداختن تا صبح )است. این واژه معادل اهمالکاری، سهل انگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس و نال، 1382).

تعریف واحد پذیرفته شده ای درباره تعلل وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده است. در ادامه به برخی از این تعریفها اشاره می‌شود:

تعلل به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با انجام فعالیت های غیر ضروری دیگر است.
الیس و كنوس، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار كردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزش خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف كرده اند. (Ellis & Knaus,2002)
استیل، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. (Steel,2003)
از نظر فراری و تیس نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. (Ferrari & Tice,2000)

در مجموع، تعلل به آینده محول کردن کاری است که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم که به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی از زیر بار انجام آن شانه خالی می کنیم. به همین دلیل اغلب اهمالکاریها با رنج و ناراحتی روان شناختی همراه است.

تعلل دزد زمان توصیف می شود. حتی به اعتقاد برخی افراد، تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن، 1998). تعلل در اصل، مبین نبود خود مدیریتی است، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهای بی فایده می دزد؛ اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند، تا لحظه ای بیشتر زنده بماند.

برخی تعلل را به اشتباه معادل تنبلی می دانند، در حالیکه این دو با هم تفاوت دارند؛ زیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد، در حالی که در تعلل فرد غالبا کاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد، اجتناب کند.

تعلل معمولا در سه حوزه اصلی صورت می گیرد (Neenan,2008) :

رسیدگی یا محافظت شخصی: شامل تأخیر در کارهای مرتبط با سلامتی، نظافت شخصی، کارهای منزل، امور مالی، رسیدگی شخصی و نگهدارای از اموال است.
خود-شکوفایی یا رشد خود: شامل تأخیر در امور مرتبط با شغل و فرصت‌های اجتماعی، علائق فردی، پیشرفت آموزشی و یافتن همسر را شامل می‌شود.
احترام گذاشتن و پایبندی به تعهداتی که نسبت به دیگران داریم: به گونه‌ای که امیدواریم قولهایی که به آنها داده ایم فراموش کنند و پذیرفتن قول هایی که پیشتر داده ایم، اکنون آزار دهنده است.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=5

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:22


در قرن 21 به دلیل تنوع گسترده محیط و تغییرات مداوم، مدیریت موثر فردی و سازمانی با چالشهای فراوانی روبه رو شده است. در چنین شرایطی سرعت عمل، نقش تعیین کننده ای در کارایی و اثربخشی فردی و سازمانی یافته است. بزرگنمایی که گاه یک ثانیه زودتر کلیک کردن بر موس، سرنوشت افراد و سازمانها را تغییر می دهد و لحظه ای غفلت و اهمالکاری صدمات بسیاری بر آنها وارد می سازد. بنابراین به نظر می رسد استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر، یک الزام فردی و سازمانی است؛ مطلب مهمی که در بسیاری از زمانها فراموش می شود و اثرهای نامطلوب بر جای می‌گذارد.
بسیاری از افراد از تعلل و اهمالكاری رنج می برند. کافی است با دیدی واقع بینانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم تا دریابیم که بسیاری از ما نیز از تعلل و اهمالکاری خود صدمه می بینیم. این مشكل تنها مختص افراد خاصی نیست، بلکه شخصیت های بنامی، مانند: لئوناردو داوینچی (نقاش) سنت آگوستین (فیلسوف) داگلاس آدامز (نویسنده) و ساموئل تایلور (شاعر) نیز به اهمالکاری مشهور بوده اند. تعلل تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره‌وری و بهزیستی افراد بر جا می گذارد. اگر چه هر کسی به گونه خاص اهمالکاری می‌کند ولی بهترین تعریف تعلل می تواند این باشد: به تأخیر انداختن انجام كار، بدون هیچ دلیل موجه.
http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=5
چهارشنبه 24/7/1392 - 6:21

ابراز احساسات به شیوه ی درست برای مبارزه با اهمال کاری:
 


گاه شخص اهمال كار بر اثراهمال كارى خود از جان خویش خسته مى شود و به گونه اى نفرت آور به خود مى نگرد. با توجه به شكست هاى متعدد و اهمال كارى هایش، به حالت خشم به خود مى نگرد. دراین صورت راه درمان چیست؟
بررسى احساسات و عواطف شخص در روزهاى گذشته و برخورد مناسب با آن یكى از شیوه هاى موفق براى مبارزه با اهمال كارى است.

در اولین بار، براى كاوش در احساسات و هیجان ها زیگموند فروید شیوه «تخلیه روانى» را اتخاذ كرده است كه البته در همه موارد موفق نبوده است. سپس، گشتالتى ها از این شیوه درمان بهره برده اند، اما با عوارضى كه تجدید خاطره شخص را تداعى مى كند مواجه شدند. این امر البته، براى سلامت روانى فرد زیان آور بود و نمى توانست تسكین بخش باشد. اما در این جا مى توان بدون عوارض، خاطرات گذشته، به آینده نگریست و از این شیوه بهره برد.
ممكن است شما با كسى قرار گذاشته اید كه فلان جا حاضر باشد. ولى او سر وقت حاضر نشد. اگر شما از او عصبانى شده اید، نباید تحت تأثیر عصبانیت خود از او انتقاد كنید، هرچند او انتقادپذیر باشد. و یا ممكن است همسرتان دیر به خانه آمده و مدتى طولانى شما را در انتظار گذاشته باشد. توجه داشته باشید كه در برخورد اول چگونه با او روبه رو شوید. اگر تحت تأثیر احساسات و هیجان هاى درونى خویش باشید، بى شك او را از خویش رنجانده اید و اصلا جاى نقدپذیرى و اصلاح رفتار را براى او نخواهید گذاشت. كار درست این است كه نفرت خود را ظاهر نسازید، ولى به صراحت به او بگویید كه كار او اشتباه بوده است.
بنابراین، با روش منطقى به دور از احساس تند و پرخاش گرى مى توان اندیشید و رفتارى جدى داشت. همیشه وقتى رابطه شما با شخص دوستانه و صمیمانه باشد، خیلى راحت تر مى توانید احساس خود را بدون عصبانیت نسبت به رفتار او نشان دهید.
گاه باید منتظر فرصت بود تا در هنگام مناسب بتوانید به طور طبیعى نظر خود را عنوان كنید. به هر حال، در هنگام عصبانیت، سعى كنید خشم خود را فرو ببرید. در متون اسلامى، بخصوص اخلاق اجتماعى، عنوان كظم غیظ ، یعنى خشم فرو بردن، عنوانى شناخته شده است.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

تمرین مبارزه با شرم و كم رویى در اهمال کاران :
 


شخص از این كه نمى تواند كارش را به نحو مطلوب و یا به موقع انجام دهد، مبتلا به كم رویى، شرم و آزرم مى شود. شرم و ترس ریشه اى مشترك دارند.
درمان: در این جا چند مورد را به عنوان درمان و راهكار عملى اشاره مى كنیم:
الف. براى مبارزه با آن تلاش كنید، بر اعصاب خود مسلط باشید. نگذارید كه اتفاقات و حوادث شما را تحت تأثیر قرار دهد.
ب. براى بررسى نقاط قوت و ضعف و حدود آن، ضوابطى را در نظر بگیرید تا بتوانید درجه قوت و ضعف و جایگاه هركدام و اشتباهاتتان را بشناسید.
ج. چون ما مسلمان هستیم، بنابراین عقل و شرع مى تواند دو میزان خوبى براى اصلاح رفتار فردى و اجتماعى ما باشد.
د. تلاش كنید از رفتار كسى كه به نظر شما كامل است، تقلید كنید. براى یك انسان مسلمان، بهترین و برترین الگو، حضرت خاتم الانبیاء(صلى الله علیه وآله)است.
در قرآن آمده است: «و لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنه»; بهترین الگو براى شما رسول خداست. در عصر حاضر، آشنایان به سیره و روش معصومان(علیهم السلام)، علما و عرفاى والامقام مى توانند برترین الگوى زندگى باشند. قدرى مطالعه در زندگى بزرگانى مانند، آیة الله بهجت، امام خمینى(قدس سره)، علامه طباطبائى(رحمه الله)، آیة الله سیدعلى قاضى طباطبائى، میرزاى شیرازى، مرحوم محمد بهارى، مرحوم میرزا جواد آقا ملكى تبریزى، مرحوم سیداحمد كربلایى، مرحوم ملا حسینقلى همدانى و...، كه هركدام مردان علم و تقوا بوده اند، مى تواند الگوى مناسبى براى اخلاق، رفتار و كردار صحیح ما باشد.
حتى در زندگى اجتماعى نظر به سیره نبوى  در برخورد با دیگران، به موقع به خود رسیدن، شانه كردن موها، خود را در آیینه دیدن، دست دادن، تقدم در سلام كردن، احوال پرسى كردن، ارتباط برقرار كردن، همنشینى، همدردى، عیادت، تشییع جنازه، حضور درجمع مردم، شركت در غم و شادى آنان و... راهكار مناسبى است.
پس از قدرى نشست و برخاست با افراد صالح و صادق و كسانى كه تنها رضایت خداوند براى آنان ملاك قابل قبول است، مطمئن باشید كه شما هم این گونه خواهید شد. كم تر به قضاوت مردم و دیگران كه هر كدام راه و چاهى را نشان مى دهند نظر خواهید كرد; بلكه بیش از هر چیز به دنبال كسب كمال و جلب رضاى حضرت دوست خواهید بود كه از ویژگى هاى امام على(علیه السلام)است: «و لاتأخذه فى الله لومة لائم... ملامت ملامت كنندگان هرگز او را از مسیر خود باز نمى داشت. البته، این تلاش عاقبت به چنین مرتبه اى ختم مى شود: « رضى الله عنهم و رضوا عنه » (توبه: 100); خدا از آنان راضى و آنان از خدا راضى اند.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

درمان اهمال کاری با:


وادار كردن فرد به انجام كار 

به طور طبیعى، حالت شخص از زمانى كه خود را باور دارد متفاوت از زمانى خواهد بود كه به خود اعتماد ندارد. از این رو، بازخورد او با دیگران در هركدام از این حالات یكسان نخواهد بود. براى مثال جمله «من مطالعه را دوست ندارم» با عبارت «به طور قطع از مطالعه بى زارم» یكسان نیست. در عبارت دوم، در واقع شما از مطالعه نفرت دارید. در چنین حالتى چه باید كرد؟ تنها راه مبارزه با آفت این بینش است كه اگر بنا را بر ادامه تحصیل گذاشته اید، ناگزیر باید وقت بیش تر، تلاش بیش تر، و زمان بیش ترى را براى مطالعه صرف كنید. شك نباید كرد كه در ما استعداد فراگیرى وجود دارد و تنها در ایجاد انگیزه باید تلاش كرد. باید تلقین كنید كه كار مشكلى نیست و این مقدار فعالیت از ما ساخته است. آرى، تلاش در انجام، تلاش در انجام.

امیرمؤمنان(علیه السلام)مى فرمایند: «...متى تكثر قرع الباب یفتح لك»;  هرگاه بر كوبیدن درى اصرار ورزى، سرانجام به رویت باز خواهد شد.

و نیز از پیامبرگرامى(صلى الله علیه وآله) نقل است كه فرموده اند: «من قرع باباً و لجّ ولج»; هر كه درى را كوبید و بر آن اصرار ورزید، ناگزیر آن در باز خواهد شد.
 
http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4
چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

درمان اهمال کاری با:


استفاده از هم پیمانى 
 
شخص با خود عهد ببندد كه اهمال نكند و اگر با خود قرارى گذاشت، تلاش كند تا در انجام آن كوشا باشد. در این گونه موارد مى تواند با خداى خود،  و یا با پیامبر و امام، استاد، همسر و یا دوست خود، عهد خود را در میان بگذارد و از آنان همكارى بطلبد. توجه به الزام آور بودن عهد و میثاق نكته اى غیر قابل انكار و انسانى است. در قرآن كریم، سنت نبوى و اهل بیت(علیهم السلام) و در فقه شیعه به قانون عقلى مشهور «وفاى به عهد»  بارها توجه شده است.
امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در ارتباط با پاى بندى به عهد و پیمان مى فرمایند: «اعتصموا بالذّمم فى أوتادها»  ، عهد و پیمان را پاس دارید بخصوص با وفاداران. در اهمیت این امر همین بس كه خداوند در قرآن عهدشكنان را در ردیف مفسدان در زمین قرار داده است  و در روایات نیز به صراحت بیان شده است كه سلامت دین انسان در گرو وفاى به عهد او مى باشد كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى فرمایند: «لا دین لمن لا عهد له».  در علم اخلاق این شیوه را مشارطه گویند كه شخصى براى اصلاح نفس خویش هر سحرگاه با خود شرط و قراردادى مجدد مى بندد تا كه به سوى كمال سیر كند. در گفتارى حكیمانه از امام متقین(علیه السلام) در آثار پیمان به وفا آمده است: «تعاهدوا امر الصلاة، حافظوا علیها»;  با نماز پیمان وفا بند، تا این كه بر آن مواظبت كنى. خداوند متعال به مؤمنان دستور مى دهد كه در پیمان خود، حتى با مشركان، تا زمان مقرر به آن پایبند باشید: « فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم » (توبه: 4); پس عهد و پیمان با آن ها را تا مدت مورد قرار به سر رسانید.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

درمان اهمال کاری با :


خودتنظیمى و یادآورنده ها 
 
هرگاه كارى را به تعویق انداختیم، آن را در تقویم خود (و یا دفترى كه بدین منظور در نظر گرفته شده) یادداشت كنیم. هر روز كه به آن نظر مى افكنیم، احساس نفرت از اهمال كارى در ما شكل مى گیرد. از این رو در صدد درمان برمى آییم. در این روش، هم تنبیه وجود دارد و هم تشویق; تشویق از كاهش دفعات اهمال كارى و تنبیه از زیاد شدن دفعات آن.  این، همان محاسبه است كه دقت در به حساب آوردن مى تواند مراقبت انسان را دقیق تر، عمیق تر و جدى تر سازد. در بیان اهل بیت(علیهم السلام)در این زمینه فراوان توجه داده شده است.

امام موسى بن جعفر(علیه السلام)مى فرمایند: «حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا»;  پیش از آن كه از شما حساب گیرند، به حساب خود برسید.

امام على(علیه السلام)، خودتنظیمى و خویش حسابرسى را عامل امنیت از سستى در كارها دانسته و مى فرماید: «من تعاهد نفسه بالمحاسبه امن فیها المداهنه»;  كسى كه با خود پیمان ببندد كه از خود حسابرسى كند، از مداهنه (به بیان عامیانه، ماست مالى كردن) در امان است. فرد زمانى كارها را به اتقان خواهد رسانید كه به حساب خویش رسیدگى كند.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

درمان اهمال کاری با:


بازى با احتمالات 
بیش تر اهمال كاران منتظر فرصت مناسبى هستند تا حوصله و حال كار پیدا شود، غافل از این كه این روش خود بهانه اى براى به تأخیرانداختن فرصت هاى مناسب است. سؤال این است كه چرا از نظریه احتمالات بهره نبریم؟ وقتى كار را با تأخیر انجام دهیم، بى شك شانس بهتر انجام دادن آن را از دست داده ایم. پس چرا با شروع كار، خود را یك گام به بهتر سازى آن نزدیك نكنیم؟  در حالى كه، مكرر تجربه كرده ایم، تا شروع نكنیم حال عبادت نیز خود به خود حادث نمى شود، و كارها بى دلیل به انجام نمى رسد.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=4

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:17

درمان اهمال کاری با:


تغییر محیط
 


شرایط و محیط مى تواند در وضع اهمال كارى فرد، تأثیر داشته باشد.

بسیارى از شاگردان در اطاق بسته اى، كه كتاب هاى متنوع و وسایل سرگرم كننده دیگر در آن جا نهاده شده است، نمى توانند براى مطالعه یك موضوع خاص تمركز داشته باشند; چون وقت خود را با مطالعه موضوعات گوناگون كتاب ها و یا گوش دادن به رادیو و ضبط صوت و دیدن تلویزیون و یا لم دادن و آرام آرام به خواب رفتن، از دست مى دهند. همه این ها دست به دست هم مى دهند تا شخص اهمال كار به دنبال فرصتى براى طفره رفتن باشد. در این صورت، به این اشخاص پیشنهاد مى شود كه به خواسته خود یا در فضاى باز به مطالعه بپردازند و یا اگر مكان خلوتى مانند كتابخانه را مناسب تر دیدند، براى مطالعه به آن جا بروند.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=3

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:12

درمان اهمال کاری با:


تنبیه و شرطى شدن اجتنابى :
 


گو این كه امروزه بسیارى از روان شناسان، تربیت از طریق تنبیه را چندان ارج نمى نهند،  اما با تكیه بر قرآن، كه كلامى وحیانى و خالى از هر اشتباه است، مى توان دریافت كه راه تربیت برخى از انسان ها، با شیوه تنبیه هموار مى گردد. علاوه بر این، مناجات ها و دعاهاى معتبرى، همچون دعاهاى موجود در صحیفه سجادیه  و نیز تجارب فراوان، جملگى دلیل بر مفید بودن تنبیه بجا و مناسب براى درمان اهمال كارى است.
شخصى مى گفت: هرگاه به موقع كارم را انجام ندهم، تنها تأسف نمى خورم، بلكه براى خود تنبیهى درخور و مناسب در نظر مى گیرم. نوع تنبیهات بستگى به میل و سلیقه افراد دارد، كه مى تواند میهمان كردن افراد، كمك به مستمندان، تمیز كردن اتاق، كمك بیش از اندازه معمول به دیگران، پرداخت صدقه، كمك به همسر در امر خانه و بالاخره، هر كار خیر دیگرى كه انجامش چندان مورد رغبت نیست، باشد. اگر شخص در پرداخت و یا انجام این گونه تنبیه ها به خود اعتماد ندارد، مى تواند دیگرى را در جریان امر قرار دارد و یا پول خود را نزد او به امانت بسپارد تا هنگام تخطى از قرار و تعهد خویش، وى آن را به حساب اعانات واریز كند البته، یادآورى میزان جریمه به صاحب امانت و پول لازم است و گرنه اگر شخص اهمال كار بى خبر بماند، تأثیر اصلاحى در رفتار وى نخواهد داشت.

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=634719&forumid=470&pageindex=3

چهارشنبه 24/7/1392 - 6:12