تعداد مطالب : 201
تعداد نظرات : 137
زمان آخرین مطلب : 2959روز قبل
براساس نظریه ریسمان ها، جهان ما پوسته اى چهار بعدى است که در یک فضا زمان ۱۰ بعدى شناور است.

۲ درصورت انحناى شدید ابعاد فراسوى جهان ما، هر ذره اى که قادر به خروج از ابعاد چهارگانه این جهان باشد، مى تواند با میان بر زدن از میان بعد پنجم، حتى از نور هم پیشى بگیرد......
چهارشنبه 17/11/1386 - 14:6
براساس نظریه ریسمان ها، جهان ما پوسته اى ۴ بعدى است که در یک فضا زمان ۱۰ بعدى شناور است.

۲ درصورت انحناى شدید ابعاد فراسوى جهان ما، هر ذره اى که قادر به خروج از ابعاد چهارگانه این جهان باشد، مى تواند با میان بر زدن از میان بعد پنجم، حتى از نور هم پیشى بگیرد......
شنبه 6/11/1386 - 16:55

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دانشجویان برترین دانشگاه ایران؛
دانشگاه صنعتی شریف
شنبه 6/11/1386 - 16:54
لطفا درک خود را از این تصویر  به من بگویید
(نظر دهید):
با تشکر...سید محمد حسینی
شنبه 6/11/1386 - 16:53
آیا میدانستید که دانشگاه صنعتی شریف در بین دانشگاههای ایران مقام نخست را کسب کرد؟

پس آفرین بر دانشجویانش
شنبه 6/11/1386 - 16:53
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دانشجویان برترین دانشگاه ایران؛دانشگاه صنعتی شریف
چهارشنبه 3/11/1386 - 16:19
۱ براساس نظریه ریسمان ها، جهان ما پوسته اى ۴ بعدى است که در یک فضا زمان ۱۰ بعدى شناور است.

۲ درصورت انحناى شدید ابعاد فراسوى جهان ما، هر ذره اى که قادر به خروج از ابعاد چهارگانه این جهان باشد، مى تواند با میان بر زدن از میان بعد پنجم، حتى از نور هم پیشى بگیرد......

چهارشنبه 3/11/1386 - 16:14
آیا میدانستید که دانشگاه صنعتی شریف در بین دانشگاههای ایران مقام نخست را کسب کرد؟

پس آفرین بر دانشجویانش
چهارشنبه 3/11/1386 - 16:6
لطفا درک خود را از این تصویر  به من بگویید
(نظر دهید):
با تشکر...سید محمد حسینی

چهارشنبه 3/11/1386 - 16:0
پژوهشگران موسسه استاندارد و فناوری ملی آمریکا با استفاده از لوله های کوچک کربن، این ماده سیاه را که قادر است 9/99 درصد روشنایی را جذب کند ساختند.
گفتنی است، نام این ماده به عنوان تیره ترین ماده جهان در كتاب گینس ثبت خواهد شد
چهارشنبه 3/11/1386 - 15:54