تعداد مطالب : 2590
تعداد نظرات : 2639
زمان آخرین مطلب : 312روز قبل

خرس های نر و ماده سیاه اصلاَ نمی توانند حضور یک دیگر را کنار هم تحمل کنند، مگر زمانی که قصد جفت گیری دارند.

جمعه 18/3/1386 - 14:5

اگر مقداری اسپری ضدعفونی کننده به سمت خرس قطبی بپاشید،موهای این حیوان به رنگ ارغوانی تبدیل می شود.

جمعه 18/3/1386 - 14:5

همه خرس های قطبی به خواب زمستانی فرو نمی روند،بلکه فقط خرس های قطبی ماده باردار به خواب زمستانی فرو می روند.

جمعه 18/3/1386 - 14:4

خرس های قطبی قادرند ظرف کمتر ازیک ساعت،به اندازه ده درصد از کل بدنشان،غذا بخورند.

جمعه 18/3/1386 - 14:4

خرس های قطبی قادرند مسافتی حدود ده کیلومتر را بی وقفه شنا کنند. از این رو، خرس های قطبی شناگرانی قابل شناخته شده اند.

جمعه 18/3/1386 - 14:3

تنها شکارچیان خرس های قطبی،انسانها محسوب می شوند.

جمعه 18/3/1386 - 14:3

بچه خرس های قطبی در هنگام متولد شدن،قادر به دیدن یا شنیدن نیستند. تقریباَ یک ماه به طول می انجامد تا آنها قدرت بینایی وشنوایی خود را به دست آورند.

جمعه 18/3/1386 - 14:2
  

هر بیدستر،به طور متوسط، قادر است سالانه دویست اصله درخت را قطع کند.

جمعه 18/3/1386 - 14:1
  

انعام دادن در ایسلند یک توهین محسوب می شود

جمعه 18/3/1386 - 14:0
  

سردترین مکان در منظومه شمسی ما، تریتئن قمر نپتون است!

جمعه 18/3/1386 - 14:0