تعداد مطالب : 2590
تعداد نظرات : 2639
زمان آخرین مطلب : 312روز قبل

کوتاهترین فاصله برای گفتن"دوستت دارم"فقط یک لبخند است.

يکشنبه 20/3/1386 - 0:1

از تیمارستان اومدن دنبالم،آخه دیوونه تو شدم.

يکشنبه 20/3/1386 - 0:0

برف ایثار،سپیدی است که ریشه در روح آبی دارد!

شنبه 19/3/1386 - 23:59

گل محمدی باش تا محتاج ادکلن فرانسوی نباشی!

شنبه 19/3/1386 - 23:59

تا دو روز دیگه هرچی خوشگله می گیرن،ولی خیالم از بابت تو راحته،جوجه اردک زشت!

شنبه 19/3/1386 - 23:58

در غریبی،یاد یاران عار نیست،یک اس.ام.اس کمتر از دیدار نیست.

شنبه 19/3/1386 - 23:57

اگه صدای زنگ اس.ام.اس می آد،معنی اش این نیست که پیامی داری،معنی اش اینه که یکی به یادته

شنبه 19/3/1386 - 23:57

اگه دورم ز دیدارت،دلیلش بی وفایی نیست،وفا آن است که نامت را همیشه بر زبان دارم.

شنبه 19/3/1386 - 23:56

عشق مثل یک ساعت شنی ست،هم زمان که قلب رو پر می کنه،مغز رو خالی می کنه!

شنبه 19/3/1386 - 23:55

دلم می خواست به دلت بگه که خیلی دلش برای دلت تنگ شده،چون موبایل نداشت،به من گفت اس.ام.اس بزنم،تو هم برای دلت بخون!

شنبه 19/3/1386 - 23:55