تعداد مطالب : 2586
تعداد نظرات : 2637
زمان آخرین مطلب : 11روز قبل
آقا بمیرم یک نفر یاور نداریاینجا کسی کاری به کار تو نداردبا بی وفایی های مردم سازگاریصحرانشین در گوشه ای از خیمه ی خودجمعه به جمعه روزها را می شماریگاهی سه شنبه گاه گاهی صبح جمعههستم به یاد تو ولیکن گه گداری با این همه بار گناه و وضع ناجوراصلا نمی آید به من چشم انتظاریکاری برای دیدن رویت نکردمجز معصیت کردن ندارم هیچ کاریبا غیبت و تهمت زدن بر این و بر آنشغلم شده از صبح تا شب مرده خواریمن هرچه بد کردم تو نادیده گرفتیتو پرده پوشی میکنی با برد باریبین قنوت وتر خود کردی دعایمتا که مرا از چنگ شیطان در بیاریآقا شنیدم میکشی بر سرعبا راوقتی که قصد رد شدن از شهر، داریوضع حجاب شهرما خیلی خراب استخسته شدم از این همه بی بند باریابر عذابی بر سرما سایه داردترسم بیفتد اتفاق ناگواریتا پرچم ارباب ما بر خانه ی ماستدیگر نمی آید عذاب جان شکارینام حسین آمد دل ما زیر رو شداشک از سبوی دیده ها گشته جاریهر روز صبح ظهر شب آقا سه وعدهگریه کن شاه شهید نی سواری
جمعه 10/6/1396 - 18:35

مهدی جان ، آقای من

می دانم ، خوب می دانم که شایسته نعمت وجود تو نیستم

میدانم که شایسته نام منتظر نیستم ،

ولی یوسف زهرا امید به عطوفت و مهربانی و بخشش تو دارم

تو را به آبروی مادر غریبت زهرا یاریم کن

مرا یاری کن تا در این دنیایی که بی تو بودن افتخار است و هنر

با تو باشم ، با تو بمانم و با یاد تو ترک دنیا کنم و بمیرم

 

جمعه 3/6/1396 - 10:21

پروردگارا
چه کسى تو را خواند و تو دعایش را اجابت نکردى ، و چه کسى از تو درخواست نمود و به او عطا نفرمودى !!
پروردگارا
چه کسى با تو مناجات کرد و او را ناامید ساختى، یا خود را به تو نزدیک نمود و او را دور ساختى؟ !!

حال پروردگارا

دعای من این است !!

♠♠♠ الـلـهـم عـجـل لـــولــ♥ــیــک الـــفـــرج  ♠♠♠

 

جمعه 27/5/1396 - 13:24

ای که فصل آمدنت ، زیباترین فصل زندگانی است وحضورت، گویاترین پیام آشنایی.
ای که باب خدایی و واسطه فیض ، دریای رحمتی و بی کران مهر.
مارا دریاب!
ما را دریاب که خوب می دانیم این ماییم که در غفلت به سر می بریم،در غیبت از خود و مولای
عشق وشما حاضر ترین حاضرانید.
این ماییم که پرده غفلت و زنگار عصیان ، چون خاری در چشمانمان غلتیده و مانع دیدار یارمان
گشته است.
این ماییم که معرفت شما را کسب نکرده وبدون شناخت ، بانگ عاشقی ویاری سر می دهیم
غافل از اینکه معرفت شما الفبای عاشقی است وبدون این مهم پا نهادن در میدان عشق ورزی
کاری بس بیهوده است.این ماییم که شما را در پس پرده غیبت به انتظار نهاده ایم.
آری !منتظر واقعی شمایید که در انتظار ظهور ما از غفلت وخودیت واز سر در گمی وحیرت
نشسته اید.این، ماییم که چونان فرزندانی ناسپاس ،یادی از پدر سفر کرده مان نمی کنیم،
پدری مهربان که از اعمال ورفتار نابخردانه فرزندانش چشمانش به اشک می نشیند ودل رووف
وپر عطوفتش از بی مهری ما طوفانی می شود.این ماییم که معنی عدالت را به درستی نمی دانیم ومدینه فاضله ی مهدی را باورنداریم و آن دولت کریمه که عدالت را با تمامی معانیش محقق می سازد ، به خاطر نداریم. آری، اگر به یقین آرمان شهر مهدوی را می شناختیم وباورش می کردیم،آنگاه مضطر واقعی می شدیم و بی تابانه مشتاق آمدنش می بودیم وبرای تحقق آرمانش مهیا می شدیم.
این، مائیم که شما را تنها در دعاهای ندبه و فرج و در آدینه ها که دلهایمان غرق دلتنگی است،
یاد می کنیم ودر عرصه های دیگر زندگی ، در کار و ازدواج و تحصیل و هزاران هزار لحظه
دیگر بدست فراموشی سپرده ایم.
پس ای مولای عشق! ما را دریاب!
برایمان دعا کن تا از غیبت به در آییم و زنگار غفلت را بزداییم.
برایمان دعا کن تا جام معرفتت را سر کشیم و مضطردر پی ات باشیم.
برایمان دعا کن که تنها شما را الگوی زندگی خویش قرار داده و از هرچه نا پاکی است!
به دور باشیم.

جمعه 20/5/1396 - 15:10

ساعت‌ها
به وقت تو
کوک می‌شوند!
حاجت‌ها
در حرم تو
روا می‌شوند!
دل‌ها
در رواق‌های تو
آسمانی می‌شوند!
بیا و ساز ناکوک دل ما را به ظهور فرزندت
کوک کن؛ امام رئوف

جمعه 13/5/1396 - 10:1

برای منتظر فرق نمی کند بین
جمعه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه

هر روز و هر لحظه دعای فرج به لب دارد

اللهم عجل لولیک الفرج

جمعه 6/5/1396 - 13:4

ثانیه ها درگذرند و هنوز کسی منتظراست.
ساعت دیواری اتاقم را مینگرم و عبور بیرحمانه ی ثانیه ها...
هجمه ی طاقت فرسای تنهایی و غربت یک نفر تداعی میشود
یک نفر که با حضورو وجودش زندگی را معنا میکند.
معنایی فراتر از عقل و درک‌من وما....
وصدای قلبی راحس میکنم که سالهاست زیر قدمهای سنگین گناهانمان ترک خورده

تنگ به آمدن و افسرده حالی و پریشان احوالی نازنینی را حس میکنم که قریب به ۱۲قرن است میان اعمال من و ما محبوس گشته است.
محبوس زندانی به وسعت ناجوانمردی ما
راستی هنوز متعجبم!!
متعجب از این همه صبر و تحمل دریغ از یک سرزنش...

غیر از این هم انتظار نمیرود از پدر‌معنوی مهربانمان،از فرزند زهرا«سلام الله علیها»و علی«علیه السلام»..‌‌.
آنکه جور اعمال ناخوشایند مارا میکشد و شبانه روز به یاد ماست‌. همان آقای مهربانی که استغفار و گریه اش برای ما فراموش نمیشود.
گریه هایی که از فرط شدت و زیادت پای چشمان دلربایش را کبود‌کرده است.

پس کجا رفته دلدادگی و عشقمان به حضرت مهدی«عج»؟؟؟
چه میکنیم؟!چه کرده ایم با خود؟!چه کرده ایم با قلب امام زمانمان؟!
غصه هایش را خدامیداند...
غمهایش را الله میداند وبس...
پس چه وقت میآید که غمهایی را که مسببش ماییم از دلش بزداییم؟!
فراموش کرده ایم که گناهانمان قلب و روحش را می آزارد؟!
یادمان رفته که امام حاضرو ناظری هم داریم؟!
دلیل دلشکستنمان چیست؟!دلیل غصه دادن و مغموم کردنمان چیست؟!

وقتش نرسیده به خودآییم؟!وقتش نرسیده که ندای هل من ناصرش را پاسخ گوییم؟!
یدانیم که آقایمان مهربان است و میدانیم که هر لحظه که به جانبش رو آوریم میپذیرد مارا.پس گامیبرایش برداریم و به او نزدیک شویم.

هنوز جای کسی خالیست...
ظهورش نزدیک است انشاءالله
کمی اماده شویم
تا سر افکنده نباشیم روبروی نگاه زیبایش...

جمعه 30/4/1396 - 13:54

مهدی (عج)چه دلی داری؛ می گردی و می بینی

خلقی به فراموشی؛ قومی به زراندوزی

قومی به دغل بازی؛ شادند و بسی راضی

قومی به جگر سوزی؛ گردند پی روزی

خلقی شده سرگردان؛ در دام بسی شیطان

قومی پی آب و نان؛ باشند به خود سوزی

سیراب نمی گردند؛ از حرص و طمع قومی

قومی که زخون دل؛ دارند سرافرازی

خلقی به هوسبازی؛ سرگرم به طنازی

خلقی به وفا داری؛ در خدمت و جان سوزی

قربان تو آقایی؛ که با خبر از مایی

ماییم چو گردابی؛ سرگشته در این بازی

بس کن تو سهیل این غم؛ بگذار یکی مرهمبر سینه پرداغم؛ بیهوده بپردازی

جمعه 23/4/1396 - 12:28

سلام به تومهربانم
حالتان چطوراست؟!
وقتی اعمال مارامیبینید چگونه اید؟؟!
وقتی جشن هایمان رامیبینید که پرازگناه میشود و به رقص درمیآورد بیخیالیمان را...
حالتان چطورمیشود؟!
پریشان ونالان؟!
مضطرونگران؟!
اصلاچطوراست مابه جای شما کمی نگران شویم؟!
کمی برای نگرانی وپریشان حالیتان نگران شویم!!

هرروزمان که غرق روزمرگیست...
هرلحظه مان که پراست ازدغدغه وحرص دنیا...
شایدهم پرازخوشیهای بی سروتهی که بوی شما را نمیدهد!!

جالب است...ماجشن میگیریم و شما گریه میکنی!!
این چه قانونیست؟!این چه مرام ومسلکی ست در وجود ما که شما را پس میزنیم وغرق سرگرمیهای دنیامیشویم؟!
این چه انتظاریست که خیابان وکوچه هایمان رنگ نگاه های ناجوانمردی راگرفته پای هوس!!

این چه انتظاریست که شهرمان مملواست ازهمه چیز و همه رنگ غیر از نام شما...

این چه انتظاریست که گناهانمان راپای گریه های شبانه واستغفار شما مینویسیم؟!

اصلااین نامردیست...‌
ناجوانمردیست...
بی رحمیست...
بیخیالی و بی دردیست که ۱۱۸۳سال از نیامدنتان میگذرد و همچنان از یاد شما غافلیم!!!
ازشکستگی ومحزونیتان بی خبریم!!چه تلخ تنهاشده اید مهدی جان!!
اینجاکسی به یاد دل پرغصه شما نیست
سلامتی وتعجیل درفرج غریب عالم۱۰صلوات
تمنای دعای فرج وترک یک گناه....
اعمال نیکمان رابه نیت حضرت مهدی انجام دهیم وثوابش را به ساحت مقدسشان هدیه کنیم

جمعه 16/4/1396 - 10:58


روزگاریست ساکن آخرالزمانم و داعیه داره عـــشـــق مولایم


"مهدی"
که به نامش عاشقی میکنم و بیادش عاشقانه می نویسم در هرکجا که نشان دلدارم باشد....

جمعه 2/4/1396 - 12:56