تعداد مطالب : 45
تعداد نظرات : 1
زمان آخرین مطلب : 76روز قبل

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای قائم عاشورا حضرت مهدی (عج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دل ِ
عاشق !
به عاشورای ِ

آخرالزمان
بِرس
و با مهدی(عج)
کوفه ی
قلوب ِ
ریاکار را
خراب کن !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

 

سه تخلص  ( نورانی شیرازی  ,   حسین شیرازی  ,   نصرتی )

 

 

 

 

دوشنبه 10/2/1397 - 18:25

 

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالها
یاد ترا ,
با غم
می شناختم
اما
ای حسین (ع) ,
شوق شهید
یعنی :
ظهر عاشورا !


 

 

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

 

سه تخلص  ( نورانی شیرازی  ,   حسین شیرازی  ,   نصرتی )

 

 

 

 

سه شنبه 4/2/1397 - 16:58

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِی
سیدالشهدا ,
در عرش خدا ,
کیمیای هستی

تا چشمان ترا دید
عاشق شد !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

 

سه تخلص  ( نورانی شیرازی  ,   حسین شیرازی  ,   نصرتی )

 

 

 

 

 

دوشنبه 27/1/1397 - 22:43

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیۀ قرآن
به واژۀ

" شهید "
تا می رسد
لب زخمی ِ
حسین (ع) را
بر فراز نیزه ,
تفسیر ِ
عارفانه می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

 

سه تخلص  ( نورانی شیرازی  ,   حسین شیرازی  ,   نصرتی )

 

 

 

 

سه شنبه 21/1/1397 - 16:12

بنام خدا

 

 


به قائم عاشورا حضرت مهدی (عج)

 

 

 

 

 

 


صدای طوفانی ِ
مهدی (عج) ,
موج شیعه را
ویران کنندۀ
مسجد های یزیدی
خواهد کرد

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

سه تخلص ( نورانی شیرازی , حسین شیرازی , نصرتی )

 

 

شنبه 5/12/1396 - 15:42