• : نام
 رديف
 تاريخ قرعه کشي
 جايزه
 نام عضو
 652
 1392/7/7
 200هزار تومان کمک هزینه خرید لوازم منزل
 قدرت اله فاضلی
 651
 1392/6/31
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 بهنام آهاز
 650
 1392/6/27
 200هزار تومان کمک هزینه خرید لوازم منزل
 اكرم شاكر ایرنجی
 649
 1392/6/26
 کمک هزینه خرید تبلت
 محمدعلی علیزاده
 648
 1392/3/25
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 فاطمه بهادري
 647
 1392/3/17
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 سیدمصطفی موسوی رودبار
 646
 1392/2/28
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 مصطفي مبارک آبادي
 645
 1392/2/21
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 سحر پورنظری
 644
 1392/2/10
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 حميده مجيدي
 642
 1392/2/2
 ده میلیون ریال وام قرض الحسنه ویژه
 اميد حيدري
  • وبگردی