ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )

ميگن فردا ساعت 4 خوشگل‌ها رو مي‌گيرن...

 تو رو خدا بيرون نرو ...

نمي‌گيرنت ضايع مي‌شي...

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 12:19
ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )

يه بنده خدايي ميره خواستگاري...

 پدر عروس ميگه: اين گلي كه تو جيب شماست اذيتتون نميكنه؟؟...

 يارو ميگه: خود گل نه اما گلدونش كه تو شلوارمه اذيتم ميكنه...

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 12:18
ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )
آسمان را ستاره زيبا ميكند، باغچه را گل، عشق را محبت، بيابان را چمن، چشم را اشك و تو را عمل كردن دماغ زيبا ميكند...
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 12:14
ياس كوچك ( تعداد مطالب : 218 ) ( تعداد نظرات : 362 )

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من الاغم را به ان ميبندم...

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 12:12
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )

می دانم اگر سبزه ای را بکنم خواهم مرد...
و عشق صدای فاصله هاست ، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:4
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )

آنچه در نظر کرم ابريشم پايان زندگييست برای پروانه تولد است ...

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:4
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )

برخيز به خون دل وضويی بکنيم
در اب ترانه شستشويی بکنيم
عمر اندک و فرصت خموشی بسيار
تلخ است سکوت ؛ گفتگويی بکنيم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:3
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )

انانکه افتاب را به زندگی ديگران ارزانی می دارند؛ نمی توانند خود از ان بی بهره باشند

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:2
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )

افكاري كه در كلام زنداني كرده ام،
به نا چار با اعمالم آزادشان مي كنم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:2
aby2000 ( تعداد مطالب : 6 ) ( تعداد نظرات : 0 )
مقدس ترين اشكهايمان هيچگاه در جستجوي چشمانمان نيستند
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
جمعه 3/1/1386 - 11:1
  • تعداد رکورد ها : 655597