حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و ديوانگي مي کند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:8
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

حضرت رسول (ص)

نماز (به منزله ( رأس اسلام است .

الصلاة رأس الاسلام

بحار الانوار، ج ,17 ص .127 ميزان الحکمه ، ج 5، ص
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:7
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

ملتي نمي تواند قوي گردد ، مگر آن كه به خدا معتقد باشد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:6
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

خوشبخت كسي است كه حاكم بر وجود خويشتن باشد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:5
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

براي ايجاد يكي رابطه خوب كافي است فقط راحت باشيد، خودتان باشيد و از لحظاتي كه با ديگران هستيد لذت ببريد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:5
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

آن کس که دل با جرئت را راهنماي خود کرد ، در پيش او هر تاريکي روشن باشد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:4
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

حضرت رسول (ص)

چون نماز، تسبيح ، تهليل ، تکبر، تمجيد، تقديس ،قول ، و دعوت به حق است .

... لان الصلاة تسبيح و تهليل و تحميد و تکبير وتمجيد و تقديس و قول و

دعوة

جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 232

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:3
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

كسي كه يتيمي را سرپرستي كند، خدا بهشت را براي او ارزاني خواهد داشت .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:1
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )
خوشبختي در اين است كه حدود همه چيز را بشناسيم و به آن احترام بگذاريم.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:1
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )
هر چه بيشتر تلاش كنيد كه به زور رابطه خوبي با ديگران ايجاد كنيد كمتر موفق خواهيد شد
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:0
  • تعداد رکورد ها : 655597