حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

ترسوها بي رحم اند، اما مردان جسور جوانمردي را دوست دارند و از نجات دادن افراد شاد مي شوند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:30
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام صادق (ع)

اذا قام المصلی  الی الصلاة ، نزلت عليه الرحمة من اعنان السماء الی  اعنان

الارض و حفت به الملائکة و ناداه ملک لو يعلم هذاالمصلی ما فی الصلاة ما

انفتل

هنگامی که انسان به نماز ايستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل مي شود و

ملائکه اطرافش را احاطه مي کنند و فرشته ای مي گويد: اگراين نمازگزار ارزش

نماز را مي دانست هيچ گاه از نماز منصرف نمي شد.

اذا قام المصلی  الی الصلاة ، نزلت عليه الرحمة من اعنان السماء الی  اعنان

الارض و حفت به الملائکة و ناداه ملک لو يعلم هذاالمصلی ما فی الصلاة ما

انفتل

اصول کافي ، ج 3، ص 265

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:29
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

هركه دو روز از عمرش مانند هم باشد مغبون شده است .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:28
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

هر گاه بخواهي عيب برادرت را بازگويي، نخست عيب خودت را به ياد آر.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:28
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

دوست داشتن بدين معناست كه خوشبختي خودمان را خوشبختي ديگران بدانيم.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:27
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

بي رفيق شجاع ، شجاعت ممکن نيست.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:27
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام علی (ع)

در آن چيزی که اميرالمومنين (ع) هنگام وفات وصيت کرد، اين بود: نماز،

نماز، نماز.

فيما اوصی به اميرالمؤمنين - عليه السلام - عند وفاته : الصلوة ، الصلوة ، الصلوة

مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 173

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:26
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

از هجوم لشگر آز بترس كه تو را در كنار آبشخور هلاكت بر زمين كوبد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:25
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

آن كس كه در راه پسند خاطر خود دست از جان مي شويد بزرگ نيست ، بلكه آن كس بزرگ است كه در راه ديگران از خود مي گذرد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:25
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

مهمترين ارزش هاي زندگي در وجود كساني است كه دوستشان داريد و كساني كه دوستتان دارند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:24
  • تعداد رکورد ها : 655597