( تعداد مطالب : 13454 ) ( تعداد نظرات : 589 )

بسم الله الرحمن الرحيم
به مناسبت عروج شاعرگرانقدرعرصه دفاع مقدس
ابوالفضل سپهر
قسمتي از شعر زيباي او را تقديم مكنيم:
"اتل متل يه بابا . . ."
اتل متل يه بابا
كه اسم او احمده
نمرهء جانبازي هاش
هفتاد و پنج درصده
اون كه دلاوري هاش
تو جبهه غوغا كرده
حالا بياين ببينين
كلكسيون درده
اون كه تو ميدان مين
هزار تا معبر زده
حالا توي رختخواب
افتاده حالش بده
بابام يادگاري از
خون و جنگ و آتيشه
با ياد اون موقعا
ذره ذره آب ميشه
آهاي آهاي گوش كنين
درد دل بابا رو
مي خواد بگه چه جوري
كشتند بچه ها رو
                                             .
وبلاگ معلم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:56
( تعداد مطالب : 13454 ) ( تعداد نظرات : 589 )

بنام خدا
موج هاي كارون
بوي لاله ميايد از رداي گلگونت
آيت سزافرازيست قطره قطره خونت
فصل بيقراريهاست اي صبور آزاده
جذبه اي كه ميخواند سوي دشت و هامونت؟
بعداز آن همه ايثار.جنگ و آتش و پيكار
سوي كربلا بردند موج هاي كارونت
اي شهيد اي عاشق در طلوع آزادي
اين بهارخواهد بودتا هميشه مديونت
گرچه تا خدا رفتي.ساده و رها رفتي
بوي لاله ميايد از رداي گلگونت
از:سعيده خليل نژاد
پيشگامان
                                             .
وبلاگ معلم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:53
( تعداد مطالب : 13454 ) ( تعداد نظرات : 589 )

بنام خدا
"آخرين حجت عشق"
امشب ازميمنت مقدم جان پرورگل
بادهء جذبه به جوش آمده درساغرگل
تاهمه فصل شود فصل طرب خيز بهار
گل خورشيد برآورده سر از خاور گل
سورهء نور بخوان در ورق دفتر گل
ساغر سرخ دل اهل نظر بار دگر
موج زد بانفس صبح و شميم تر گل
سر زد ازآينهء دامن نرگس دم صبح
آخرين حجت عشق وشرف منبرگل
پلك آغشته به خون فلق آهسته شكفت
تا چو خورشيد قدم زد به جهان رهبرگل
تا كه هر ذره هستي شود از شوق به رقص
آمده جوهرهء جوهرهء جوهر گل
شادي عسكري و نرگس عصمت امشب
تابه عيوق رود غلغلهء عسك گل
اي شده ساكن ظلمتكدهء شك بنگر
آيهء روشن عشق"احد" از منظر گل
از:احد ده بزرگي
                                             .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:51
( تعداد مطالب : 13454 ) ( تعداد نظرات : 589 )

بسمه تعالي
"قدمش بر همه مبارك باد"
مژده كز غيب زد به شهود
حجت ابن الحسن شه موعود
مظهر ذوالجلال والاكرام
جلوه ء حق به ملك غيب و شهود
بود نورش به عالم ازلي
كه نشاني زكائنات نبود
بيندآن كس رخ دلارايش
كه زدل رنگ غير را بزدود
"والضحي" وصف روي نكويش
هم ز"والليل"موي او مقصود
صورتش آيينهء خداي نما
سيرتش سيرت خداي ودود
پرده برذاشت چون ز رخسارش
دل خلقي ز حسن خويش ربود
گشت طالع مهي كنون كه بر او
از خدا و خلايق است درود
مقدم صاحب الزمان امروز
بادبر جمله دوستان مسعود
قدمش بر همه مبارك باد
حق نگهدار او زچشم حسود
قدسيان بهر حفظ او سوزند
در بهشت برين به مجمر عود
حبذا ماه خرم شعبان
مرحبا روز عيد اين مولود
كز قدوم مباركش هستند
شيعيان شادو خرم و خشنود
بهر تبريك مقدمش در باغ
بلبل از شاخ گل چنين بسرود
صاحب عصر ئالزمان آمد
آنچه در پرده بود آن آمد
از:ميرفخرائي
مجله پيشگامان
                                             .
وبلاگ معلم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:49
( تعداد مطالب : 13454 ) ( تعداد نظرات : 589 )

بسم الله الرحمن الرحيم
"دست عدالتخواه"
از:سروي-پيشگامان
امشب ازبرج شرف تابان مهي سرميزند
كز فروغش طعنه بر مهر منور ميزند
ماه ما چون جلوه گرشد.ماه گردون تا به صبح
ازپي ديدار رويش حلقه بر در ميزند
كيست اين مه كزشرف هرصبح خورشيد فلك
ازپي اجراي امرش سر ز خاور ميزند
كيست اين دلبركه دلها را نموده بيقرار
مرغ دلها در هوايش روز و شب پرميزند
كيست اين دردانه كز لبخند شادي آفرين
مهرشادي بردل و جان مكدر ميزند
جان به لب آمد دگرنام ورا افشا كنم
كاختفاي نام او برقلب نشتر ميزند
مهدي موعودهمنام نبي كامشب زلطف
همچو خورشيدي زبيت عسگري سرميزند
هست ميلاد امام انس و جام كزافتخار
كاين چنين گيتي زر وزيور به پيكرميزند
چون بودميلاد مسعودامام عصرما
هركه رابيني به شادي كف به كف برميزند
آمدآن مولا كه چون جدنكونامش علي
يك تنه خودرا به درياهاي لشكرميزند
شامگاهان ناله ها داردبه محراب دعا
روزها تيغ ازپي حق همچو حيدر ميزند
آمدآن سروركه چون جدش حسين بن علي
تيغ در راه بقاي دين داور ميزند
همچوابراهيم ويران ميكند بتخانه ها
تيشه برفرق بت و بتخواه و بتگر ميزند
آمدآن مولا كه بادست عدالتخواه خويش
آتش اندر خرمن ظلم ستمگر ميزند
"سرويا"بشنيد هركس شعر امروز تو را
شادمان گشته زشادي كف به كف برميزند
                                                                                      .
وبلاگ معلم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:47
رامين الهامي ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

آیاصوفیه :  ده هزار كارگر در پنج سال آن را بنا كردند.

بنای آیا صوفیه كه در میدان سلطان احمد استانبول قرار دارد یكی ازبزرگترین اثرهای تاریخی دوران بیزانس است و در زمان كنستانتینوس اول بنا شده است. این بنا كه ستون بندی آن چوبی بود در ۱۵ شوبات ۳۶۰ افتتاح شد اما درجریان شورش علیه دولت تماما سوخت. این بنا مجددا بدست تئودوزیوس دوم احداث و درس ال ۴۱۵ مجددا افتتاح شد. در دوران جاستینیانوس اول بدنبال یك شورش علیه دولت مجددا دستخوش حریق شد. برای بازسازی بنا دو معمار به نامهای ایسیدوروس (از میلتوس یا سوكلی فعلی) و آنتییوس (از تراللس یا آیدنلی فعلی) ماموریت یافتند. بنا با كار ۱۰ هزار كارگر در طول پنج سال و تحت نظر ۱۰۰ استاد باشی تكمیل شد و به تاریخ ۲۷ آرالیك ۵۳۷ افتتاح شد. بنایی كه امروزه در سال پذیرایی صدها هزار نفر توریست داخلی و خارجی است، در سنوات بعد از آن تاریخ نیز مكرر بازسازی شده است. این بنا كه به مدت ۹۱۶ سال بعنوان كلیسا از آن استفاده شده است پس از فتح استانبول به مسجد تغییر یافت. این مسجد به مدت ۴۸۱ سال در دوران عثمانی ها فعال بود. آیا صوفیا بعدا با اضافه شدن بناها ، مناره ها و بازسازیها در سال ۱۹۳۵ به موزه تبدیل و در خدمت توریسم قرار گرفت.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 696روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:26
رامين الهامي ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

رسالت بوذري
گفت وگو نوعي كنجكاوي براي نقب زدن به لايه هاي ناپيداي تفكر آدم هاي پيرامون ماست. آدم هايي كه عمدتا شخصيت هاي مطرحي هستند، اما به اندازه همان مطرح بودن، تفكرات ناشناخته اي دارند و ما عمدتا از آنجا كه ظاهربين هستيم، آدم ها را با همان ملاك ها و خط كشي هاي رايج و روزمره دسته بندي مي كنيم. گرچه اسكاروايلد مي گويد فقط آدم هاي سطحي  اند كه بر مبناي ظواهر داوري نمي كنند، راز جهان در آن چيزي است كه آشكار است نه آنچه به چشم نمي آيد، اما در مملكت كه رسم به حكم راندن بر ظاهر هر چيزي است، خلق الله فكر مي كنند بايد در پي هر حادثه و هر آدم چيزهايي غير از آنچه به چشم مي آيد، جست وجو كنند.
***
اين سال ها به واسطه بعضي رفتارها و عملكردهاي نادانان، فاصله اكثر مردم و روحانيت به شكافي نسبتا عميق بدل شده، اما آنگاه كه از پس سوءتفاهم ها، با روحانيت چهره به چهره مي شوي درمي يابي كه تا چه اندازه چراغ هاي رابطه خاموش است.
چه آنان كه درباره روحانيت سخن از سقف معيشت بر ستون شريعت به ميان آوردند و چه آن گروه كه پيشنهاد تشكيل سازمان روحانيت و نهادي براي اداره اين قشر را مطرح كردند، تلاش نكردند تا به عادت مالوف و طريق معروف صورت زيرين آنچه در بالاي اين ماجرا نهفته، آشكار شود.
آتشي برنيفروختند تا هنگامه گرمي برپا شود كه روحانيت آن طور كه بايسته است- چهره به چهره و روبه رو با مردم از زندگي بگويد، از مهرورزي و دينداري، از آسايش دو گيتي: با دوستان مروت با دشمنان مدارا. از معرفت و محبت كه دو عروه الوثقاي نجات از اين عالم خاكي اند. از...
***
زبان گرچه خانه وجود است، اما سرمنشأ سوءتفاهم هاست. آن گاه كه چراغ هاي رابطه روشن مي شود و ديوارهاي فاصله فرو مي ريزد، تازه درمي يابي كه آدم ها تا چه اندازه به تو نزديك هستند. مي فهمي كه حضور ديگران را از خودت بي آنكه بخواهي- دريغ كرده اي.
***
در فضاي اين گفت و گو بر خلاف تصور ابتدايي بسياري از خوانندگان، چهره اي آرام و مهربان از روحانيت و فقاهت به چشم مي آيد و كلمات بي واسطه با خواننده سخن مي گويند

صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي

پایان

زمان آخرین مطلب این کاربر: 696روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:19
رامين الهامي ( تعداد مطالب : 20040 ) ( تعداد نظرات : 2175 )

3- ذوالقرنين كيست و سدش كجاست ؟
6مقريزى در كتاب
((الخطط)) خود مى گويد: بدان كه تحقيق علماى اخبار به اينجا منتهى شده كه ذوالقرنين كه قرآن كريم نامش را برده و فرموده : ((و يسالونك عن ذى القرنين ...)) مردى عرب بوده كه در اشعار عرب نامش ‍بسيار آمده است ، و اسم اصلى اش صعب بن ذى مرائد فرزند حارث رائش ، فرزند همال ذى سدد، فرزند عاد ذى منح ، فرزند عار ملطاط، فرزند سكسك ، فرزند وائل ، فرزند حمير، فرزند سبا، فرزند يشجب ، فرزند يعرب ، فرزند قحطان ، فرزند هود، فرزند عابر، فرزند شالح ، فرزند أ رفخشد، فرزند سام ، فرزند نوح بوده است .
و او پادشاهى از ملوك حمير است كه همه از عرب عاربه بودند و عرب عرباء هم ناميده شده اند. و ذوالقرنين تبعى بوده صاحب تاج ، و چون به سلطنت رسيد نخست تجبر پيشه كرده و سرانجام براى خدا تواضع كرده با خضر رفيق شد. و كسى كه خيال كرده ذوالقرنين همان اسكندر پسر فيلبس ‍است اشتباه كرده ، براى اينكه كلمه
((ذو)) عربى است و ذوالقرنين از لقبهاى عرب براى پادشاهان يمن است ، و اسكندر لفظى است رومى و يونانى .
ابو جعفر طبرى گفته : خضر در ايام فريدون پسر ضحاك بوده البته اين نظريه عموم علماى اهل كتاب است ، ولى بعضى گفته اند در ايام موسى بن عمران ، و بعضى ديگر گفته اند در مقدمه لشگر ذوالقرنين بزرگ كه در زمان ابراهيم خليل (عليه السلام ) بوده قرار داشته است . و اين خضر در سفرهايش با ذوالقرنين به چشمه حيات برخورده و از آن نوشيده است ، و به ذوالقرنين اطلاع نداده . از همراهان ذوالقرنين نيز كسى خبردار نشد، در نتيجه تنها خضر جاودان شد، و او به عقيده علماى اهل كتاب همين الا ن نيز زنده است .
ولى ديگران گفته اند: ذو القرنينى كه در عهد ابراهيم (عليه السلام ) بوده همان فريدون پسر ضحاك بوده ، و خضر در مقدمه لشگر او بوده است .
ابو محمد عبد الملك بن هشام در كتاب تيجان كه در معرفت ملوك زمان نوشته بعد ازذكر حسب و نسب ذوالقرنين گفته است :
ذكر حسب و نسب ذوالقرنين گفته است : وى تبعى بوده داراى تاج . در آغاز سلطنت ستمگرى كرد و در آخر تواضع پيشه گرفت ، و در بيت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمين و مغارب آن سفر كرد و همانطور كه خداى تعالى فرموده همه رقم اسباب سلطنت برايش فراهم شد و سد ياجوج و ماجوج را بنا نهاد و در آخر در عراق از دنيا رفت .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 696روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 8:14
fn_400 ( تعداد مطالب : 680 ) ( تعداد نظرات : 582 )

اينتل

شركت اينتل در سال 1968 به وسيله باب نويس (Bob Noyce ) و گوردن مور (Gorden Moore ) در كاليفرنيا تاسيس شد . قصد آنها از تاسيس شركت ، توليد تراشه هاي حافضه بود اما در سال 1971 نخستين ريز پردازنده به نام اينتل 4004 را توليد نمودند . هم اكنون شركت اينتل توليد كننده اصلي ريز پردازنده هاي كامپيوترهاي شخصي در جهان محصوب مي گردد.


زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 7:47
fn_400 ( تعداد مطالب : 680 ) ( تعداد نظرات : 582 )
اولين كامپيوتر كوچك تجاري

در دهه 50 تعدادي از شركتهاي كامپيوتري تصميم به ساخت كامپيوترهاي كوچك گرفتند موفق تراين اين شركت ها شركت DEC بود كه بازرار كامپيوترهاي كوچك را بدست گرفت . كن اولسون متولد 1926 كار بر روي كامپيوترهاي Whirlwind و TX-0 را در MIT آغاز نمود وي و برادرش استان اولسون در سال 1957 به شركت DEC كه تا آن زمان مدارهاي منظقي مي ساختند . ملحق شدند اين شركت اولين كامپيوتر كوچك خود ، PDP-1 را در سال 1960 به نمايش گذاشت . اين شركت كامپيوتر كوچك PDP-8 ، كه اولين كامپيوتر تجاري كوچك موفق بود ، را در سال 1963 به بازار ارائه نمود.


لينوكس تنها يك سيستم عامل نيست لينوكس يك فرهنگ است
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2954روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 7:46
  • تعداد رکورد ها : 655597