حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

كليد همه چيز شكيبايي است ، جوجه را از تخم مي گيرند ، ولي تخم را خرد نمي كنند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:57
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام صادق (ع)

بر شما باد به طول رکوع و سجده ، که هرگاه يکی از شمارکوع و سجودش

طول بکشد شيطان به دنبال او فرياد مي زند: وای بر من ! او اطاعت کردو من

معصيت کردم او سجده کرد و من سر باز زدم .

و عليکم بطول الرکوع و السجود فان احدکم اذا طال الرکوع و السجود

يهتف ابليس من خلفه ، فقال يا ويلتاه ! اطاعوا وعصيت و سجدوا و ابيت

( بحار الانوار، ج ,78 ص .199 مواعظ العدديه ، ص 242 )

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:56
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

آبادي دل ها در همنشيني با صاحبان خرد است .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:56
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

بازنده به قضا و قدر اعتقاد دارد ،.برنده معتقد است، ما با كارهاي درست و اشتباه خود، سرنوشت خويش را تعيين ميكنيم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:55
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

حضرت زهرا (س) :

در يكي از روزها ، صبحگاهان امام علي (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم و در اين مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم . امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال تهيه غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : اي اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري ، درخواست نمايم .

أصبح علي بن أبيطالب (ع ) ذات يوم ساغبا ، فقال : يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه ؟ قالت (ع ) : لا والذي أكرم أبي بالنبوة و أكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء ، و ما كان شيء أطعمناه مذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به علي نفسي و علي ابني هذين الحسن و الحسين . فقال علي (ع ) : يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئا ؟ فقالت (ع ) : يا أباالحسن إني لأستحيي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه .

بحار الانوار ، ج 43 ، ص 59

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:55
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

تفاوت ميان فرودست و فرادست، در نگرش ها است. فرادست كار خود را مهم مي داند و با خشنودي كه از اين طريق فراهم مي شود به آرامش دست مي يابد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:54
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام جعفر صادق (ع) :

سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : قلت لابي عبدالله - عليه السلام - فلان بن عبادته و دينه و فضله ! فقال : كيف عقله ؟ قلت : لا أدري : فقال : ان الثواب علي قدر العقل .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 12

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:54
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

بايد با صبر و شكيبايي عيب هايي را كه نه مي توانيم در خود و نه در ديگران تغيير دهيم، تحمل كنيم.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:54
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

پيامبر (ص )

قرائت قرآن در نماز افضل است از غير نماز.

قراءة القران فی الصلاة افضل من قراءة القران فی  غيرالصلاة

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 292)

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:53
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

خدا تا وقتي كه بنده به برادرش ياري مي كند به او ياري مي نمايد .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 3002روز قبل
يکشنبه 30/2/1386 - 8:53
  • تعداد رکورد ها : 656813