تعداد مطالب : 1227
تعداد نظرات : 535
زمان آخرین مطلب : 2999روز قبل

تولد ژانر در سینما در عین این كه به  ساماندهی  مضامین و شیوه فیلمسازی كمك زیادی كرده است و به ایجاد انواع گونه های فیلم منجرشده اما گاهی این نگرش غالبی را هم دامن زده است كه هر ژانر سینمایی صرفا در ساحت مولفه ها و عناصر ذاتی خود محدود می شود و انتظار مشخصی را برای مخاطب ایجاد می كند . خیلی شفاف تر و واضح سخن بگوییم مصداق این رویكرد را می توان در ساخت آثار طنز در سینمای جنگ دانست كه برخی را به اعتراض می كشاند كه سینمای دفاع مقدس به دلیل تقدسی كه در ذات خود دارد یا حتی به واسطه صفتی كه با خود حمل می كند ، با دنیای طنز و كمدی نسبتی ندارد و باید شأن آن حفظ شود. در حالی كه مشكل از پرداخت كمیك این قصه ها نیست كه اگر زبان طنز در یك اثر جنگی به درستی روایت شود چه بسا سویه مقدس بودن آن هم بیشتر معنی بیابد و جلوه گری كند . چالش اصلی در جایی است كه از ساختار طنز به شكل هجوآلود و سخیفی در روایت قصه های جنگی استفاده می شود كه نه تنها در شان سینمای جنگ كه در شان هیچ گونه هنری دیگری نیست. طنز و دفاع مقدس به طور بنیادین و ذاتی با هم سر جنگ ندارند و حتی  با زبان طنز می توان واقعیت فضای جنگ و آدم های آن را در پس تصویر خشن و زمخت جنگی بازنمایی كرد و لایه های پنهان تر آن را به تصویر كشید . شاید نگاه كلیشه ای و گاه ایدئولوژیك به این مقوله موجب شده است این تلقی از جنگ و رزمنده ها ایجاد شود كه این مقوله ها  ذاتا دارای شخصیتی عبوس و خشك  هستند كه نمی توان از پوسته سفت و سخت آنها گذشت و به سادگی عبور كرد . این رویكرد موقعیت جنگی را از مشخصه های انسانی آن تهی می كند و كسوتی روباتیك و تصنعی به آن می بخشد . در حالی كه برعكس  بسیاری از انسان هایی كه به ظاهر به كار خشن و آهنین مشغولند از لطافت و ظرافت های روحی خاصی برخوردارند كه ممكن است یك انسانی كه در شهر و فضای مدرن آن به سر می برد ، از آن محروم باشد. چرا راه دور برویم در همین جنگ هشت ساله خودمان بسیاری از اصطلاحات و لطیفه ها و شوخی های كمیك و طنازانه ای خلق شده است كه بخشی از آن را می توان در مجموعه كتاب های " فرهنگ جبهه " مشاهده كرد. حتی اگر جنگ و مقتضیات آن را در تضاد با كمدی و جنگ بدانیم اما تجربه بشری نشان می دهد كه  بسیاری از شگفتی ها محصول موقعیت های پارادوكسیكالی است  كه زیست – جهان انسان را می سازد.
سینمای جنگ علاوه بر این كه خود یك ژانر مستقل در سینما به حساب می آید ، دارای این ظرفیت و پتانسیل است كه ژانرهای دیگر را  هم در خدمت خود بگیرد . قطعا یكی از جذاب ترین این ژانرها كه  در یك تضاد ظاهری هم با سینمای جنگ دارد طنز و كمدی است . تجربه سینمای ایران در این زمینه نشان می دهد كه  آثارسینمای دفاع مقدس كه در ساختاری  طنز روایت شده است ، دست كم در جذب مخاطب  حتی نسبت به آثار كمیك متداول موفق تر است و این خود امتیاز خوبی برای  فیلمسازان جنگ محسوب می شود تا از ظرفیت بالای مخاطبان در این ژانر برای بیان  حرف و حدیث های خود بهره بگیرند حتی  با زبان طنز.
شاید به جرأت بتوان گفت كه فیلم سینمایی " لیلی با من است " ساخته كمال تبریزی نقطه عزیمت سینمای دفاع مقدس در حوزه طنز باشد كه اتفاقا به اعتقاد نگارنده هنوز هم بهترین اثر در این حوزه است كه تا كنون تجربه نشده است هر چند در سال های اخیر "اخراجی ها" ی مسعود ده نمكی در این باره سرو صدای زیادی راه انداخته است. اتفاقا مقایسه این دو اثر می تواند به آسیب شناسی طنز در سینمای دفاع مقدس كمك كند تا ویژگی ها و شاخص های این ساختار تركیبی را به درستی درك كرد و تصویر دقیق تری از طنز جنگی ارائه کرد. اگرچه زبان طنز دارای عناصر مشتركی است كه مستقل از محتوای یك اثر هنری قابل شناسایی است ، اما هیچ فرمی  از  تآثیر پذیری محتوای و مضامین خود مصون نیست و قطعا شكلی جدید به خود می گیرد.  سینمای دفاع مقدس البته با همه اشكال طنز پردازی تطابق ندارد و به دلیل مؤلفه های ذاتی خود نمی تواند با انواع مختلف كمدی همسویی داشته باشد . بهترین شیوه طنز برای آثار جنگی طنز موقعیت است كه  در" لیلی با من است " هم تجربه شد . موقعیت جدی جنگ در درون خود وضعیتی متضاد خلق می كند كه می تواند بستر خوبی برای طنز پردازی باشد. پرویز پرستویی در" لیلی با من است" نقش شخصیتی را بازی كرد كه به شدت از محیط جنگ هراس داشت اما بنا به حوادث و اتفاقاتی به اجبار در خط مقدم جبهه قرار گرفت . این دوگانگی به شكل طبیعی دارای موقعیتی كمیك است كه در عین التزام به مولفه های سینمای جنگ در ذیل ژانر كمدی هم قرار می گیرد. در میان انواع مختلف طنز هم بیش از همه طنز موقعیت دارای جاذبه و البته منطق دراماتیك است  كه سینمای كمدی ایران در این زمینه دارای ضعف های عمده ای است. متاسفانه در دهه اخیر شاهد رشد قارچ گونه طنزهای سطحی و عوام زده در سینمای ایران هستیم كه بخش عمده ای از عملكرد خود را وامدار برنامه های تلویزیونی است . این سطحی نگری در سینمای طنز جنگی نیز با ساخت " اخراجی های " 1و 2 امتداد یافته است و برخلاف استقبالی كه از سوی مخاطب صورت گرفت به لحاظ سینمایی و از منظر منتقدان و صاحب نظران دارای وجاهت هنری نیست. این رویكرد به فیلمسازی و طنز بیش از هر چیز اعتبار سینمای دفاع مقدس را مخدوش می كند و حتی ممكن است به این نگرش دامن بزند كه روایتی طنز از سینمای جنگ به ابتذالی هنری در این ژانر منتهی می شود . هنوز بسیاری از فیلمسازان ما فرق طنز و هجو و كمدی و انواع و ابعاد آن را نمی شناسند .
سینمای جنگ به دلیل برخی موقعیت های اكشن و جلوه های ویژه از ظرفیت های ویژه ای برای طنز موقعیت برخوردار است كه گونه های دیگر سینمایی كمتر از آن برخوردار هستند و این امكان را به كارگردان و فیلمنامه نویس می دهند كه از این ابزارها در جهت بسط روایت خود استفاده كنند. همچنین حضور افراد مختلف در جنگ  ، امكان بیشتری به تمهیدات شخصیت پردازی می دهد تا كاراكترهای كمیك متنوعی ایجاد كرد. در همین اخراجی ها - كه البته بیشتر با تیپ سازی در آن مواجهه بودیم - انواع شخصیت ها خلق شد كه شاید كمتر در یك فیلم كمدی شاهد آن بودیم . جبهه و فضای آن محیط مناسبی است تا از تضاد فكری و شخصیتی آدم ها در آن برای خلق موقعیت های طنز استفاده شود . در این ژانر حتی می توان  با شوخی به برخی باورها و خاطره ها نیز پرداخت كه از خط قرمز تقدس سینمای جنگ خارج نباشد . اساسا بسیاری از موقعیت های كمیك برساخته شرایط جنگ است كه در خارج از این متن امكان بروز نمی یابد و سینما می تواند آنها را در عرصه تصویر به نمایش بگذارد و حتی مهم تر از اینها سینمای جنگ می تواند از زبان طنز برای تبیین و تبلیغ ایدئولوژی و انگاره های فلسفی آمیخته با جنگ نیز استفاده كند و چه بسا این تمهید بتواند در جذب مخاطب نیز موفق تر عمل كند. جنگ اگرچه تلخ ترین و خشن ترین تجربه بشری در مناسبات انسانی و سیاسی است ، اما دارای لایه های متعددی از تجربه های گوناگون انسانی است كه در شرایط استثنایی و دشوار مبارزه خود را نشان می دهد و قابلیت دراماتیك دارد. شكوفایی طنز در سینمای دفاع مقدس البته مستلزم شرایط فرا متنی هم است كه توسط مدیران فرهنگی – هنری جامعه ایجاد خواهد شد . بدیهی است  وقتی قرار است از مفاهیم و باورهای مقدس در عرصه هنر استفاده شود به تساهل و تسامح بیشتری نیاز است تا قوه تخیل و تدبر آدمی در ساحت هنر فرصت تجربه اندوزی داشته باشد  و بپذیرم كه سینمای جنگ در دوران پس از آن به ساختار و روایت های متكثری نیازمند است تا هم به ماندگاری این ژانر در سینمای ایران كمك كند و هم  ، زبانی متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی زمان خود به دست آورد تا بتواند بر مخاطبان خود تأثیر بگذارد. همان طور كه زبان موعظه و نصیحت اخلاقی همیشه تراژدیك و غم انگیز نیست و خطیبان از شیوه های مختلفی برای سخنرانی استفاده می كنند ، زبان سینمای جنگ هم همیشه جنگی و جدی نیست و بسیاری از گزاره های اخلاقی و سیاسی موجود در آن را می توان با زبان طنز و ظرافت های لطیف بازنمایی كرد. این همیشه تفنگ و توپ و تانک نیست كه نشانه سینمای جنگی است گاهی لبخند یك رزمنده یا شوخی یك فرمانده بهتر می تواند فضای جبهه و جنگ را به تصویر بكشد و یا مخاطب را درگیر درام فیلم نماید. گوشه ای از این ظرافت های طنازانه را در " روز سوم " محمد حسین لطیفی نیز شاهد بودیم . سینمای جنگ برای بیان حرف های خود فقط به سلاح گرم و سرد نیازندارد ، گاهی سلاح خنده در میان آتش و خون می تواند زبان رساتری برای عرصه سینمای جنگ و آدم هایش باشد.

منبع: سیمافیلم / علی احمدی

شنبه 7/9/1388 - 13:11

بنای گنبد سلطانیه در دوران حكومت خدابنده در مدت حدود 9 سال از 704 تا 713 ه.ق احداث شده و تنها بنایی است كه از مجموعه سلطانیه باقی مانده است. بانی و سازندة آن را رشیدالدین فضل الله و تاج الدین علیشاه ذكر كرده‌اند اما تاكنون در هیچ جای بنا كتیبه یا نوشته‌ای دال بر معمار و سازنده و یا هنرمندان سازنده آن به دست نیامده است و درباره تاریخ شروع ساخت آن نظریه‌های گوناگون وجود دارد.
برخی از محققین، شروع احداث آن را سال 703 ه.ق و برخی سال 702 و یا 705 ه.ق دانسته‌ا‌ند. ولی 704 به زمان ساخت آن نزدیكتر است زیرا اكثر تاریخ نویسان عهد اولجایتو این سنه را شروع ساخت گنبد قید كرده‌اند.
به گواه متون تاریخی برپایی و ایجاد شهر سلطانیه به زمان ارغون بر می‌گردد، اما مرگ زود هنگام وی مجال چنین كاری را نداد (690ه.ق). پس از ارغون خان پسرش غازان به فكر ادامه كار افتاد و او نیز در 33 سالگی در گذشتت و نتوانست به خواست خود جامه عمل بپوشاند (703ه.ق) سرانجام این امر به دستور اولجایتو برادر و ولیعهد غازان پس از مرگ او تحقق یافت.
در داخل شهر نیز به دستور اولجایتو بنای مقبره بزرگی برای او در نظر گرفته شده و این در حالی بود كه اولجایتو گرچه مسلمان شده بود اما به طور جدا و رسمی از میان فرق اسلامی هیچكدام را رسماً انتخاب نكرده بود. تقریباً تمامی عملیات ساختمانی سلطانیه در سال 713ه.ق به اتمام رسید و اولجایتو در مراسم جشنی كه بدین مناسبت ترتیب داد، پایتخت را از تبریز به سلطانیه آورد.
الگوی ساخت بنای سلطانیه مقبره سلطان مقبره سنجر در مرو است كه اولجایتو در زمان ولیعهدی (وقتی حاكم مرو بود) بارها آنجا را دیده بود.
به استناد متون تاریخی در شهر سلطانیه ارگی وجود داشته كه بنای گنبد سلطانیه در سمت جنوب غربی آن برپا شده بود. ارگ دارای یك دروازه و شانزده برج و بارو و در داخل آن هر یك از رجال معروف دارایی عماراتی بودند و علاوه بر آن در ساختن بناهای عمومی و قصرها با یكدیگر رقابت داشتند. در اطراف بنای سلطانیه‌ بناهای الحاقی وجود داشته كه ویران شده است، در حال حاضر دقیقاً مشخص نیست كه بناهای الحاقی به بخش اصلی و هشت گوش بنا همزمان بوده یا نه زیرا بخشهای مزبور كاملاً خراب شده‌اند.
پس از مرگ اولجایتو در سال 716 ه.ق شهر سلطانیه و به دنبال آن گنبد، شهرت و عظمت خود را از دست داد. با این كه این شهر مقر حكومت ابوسعید بهادر خان فرزند اولجایتو بود، ولی رونق سابق خود را نداشت.
سرانجام به دنبال حمله تیمور، وضع شهر دگرگون و خالی از سكنه شد و به جز گنبد آرامگاه سلطان محمد خدابنده تمام ابنیه آن را از بین رفت.
سازمان میراث فرهنگی كشور هر ساله بخشهایی از این بنا را مرمت می‌كند. این بنا به شماره 166 در تاریخ 15/10/1310 ه. ش در فهرست آثار ملی ایران تحت عنوان مقبره سلطان محمد خدابنده، اولجایتو به ثبت رسیده است.شنبه 7/9/1388 - 13:8

با سلام

این مطلب رو در هیچ جای اینترنت قرار ندادم و تنها در این بخش اینو نوشتم و این حاصل تجربیات خودم هست و کند و کاو هایی که داشتم و در نهایتش حاصل این همه سر و کله زدن شد این اطلاعات اندک که هنوز دریای معرفت دارای اطلاعات خیلی زیادی هست.

خب میخوام بهتون راهی رو بگم که شاید تو هیچ سایت و وبلاگی نباشه ، چون خودم همه جارو چک کردم و دیدم ولی چنین چیزی رو تا به حال ندیدم.

با کمک یکی از دوستانم تونستم به این راز پی ببرم.

خب حالا بگذریم از مقدمات و اصول کلام بریم سر اصل مطلب ، میخوام بهتون یاد بدم که چطوری برای خودتون یه سایت خدماتی ، فروشگاهی ، انجمن و ... بزنید.

اولین کاری که باید بکنید باید بگردید دنبال یه هاست رایگان خیلی خوب که سیستمش لینوکس و همینطور از سرویس Cpanel استفاده کنه ، که این امکانات تو هیچ یک از سایت های ارائه دهنده هاست رایگان ایرانی موجود نیست و همینطور برای ثبت نام در این سایتا باید کلی زحمت بکشید که در نهایت به یک سرویس پنل Vista میرسید.

خب برای اینکه زیاد دنبال این هاست نگردید خودم از قبل دو تا از بهترین هاست ها رو پیدا کردم که بهتون معرفی میکنم.

اولین هاستی که معرفی میکنم با نام X10hosting هست که البته این سایت ایرانی ها رو تحریم کرده ولی با شیوه های متعدد میشه توش ثبت نام کرد ، یا از یک پروکسی استفاده کنید و یا اینکه با نرم افزار های تغییر آی پی تا موقعیت ارسالی شما به سرور سایت تغییر کنه.

اول این سایت و میگم چون امکاناتش از سایت بعدی بهتر و بیشتر هست و سریعا ثبت نام میشه.

دومین هاست با نام Free Web Host هست که امکاناتش با قبلی یکی هست ولی یه سری از امکانات هاست بالایی رو نداره ولی در کل با هم برابرند اما این سایت ایرانی ها رو تحریم نکرده و بدون نیاز به پروکسی و ...  میشه توش ثبت نام کرد ، اما بعد از یک روز اکانت Cpanel شما به تایید خود مدیر میرسه و میتونید توش فعالیتتون رو انجام بدید.

قبل از اون تمام مراحل خودکاری که سرور به شما پیشنهاد میده رو تکمیل کنید و آموزش ها رو بخوبی مطالعه کنید تا از سیستم سر در بیارید.

برای دامنه هم خودشون بهتون دامنه میدند، یعنی همون دامنه پیشنهادی خودشون ولی در Cpanel به شما پیشنهاد داده میشه که از سایت Co.cc دامنه رایگان بگیرید و یا اینکه خودتون میتونید خریداری کنید.

توجه داشته باشید که هر از چند گاهی در انجمن هاشون لوگین بشید تا هاستتون بلوکه نشه.

در نهایت شما هم یه هاست دارید با امکانات خیلی بالا.

برای اینکه سایتی مثله سایت های دانلود ، موزیک و ... داشته باشید میتونید از بسته های مختلف استفاده کنید. که یک نمونه از این بسته ها Php Nuke هست که اقلب سایت ها از اون استفاده میکنند علاوه بر اون Joomla , Mitra , WordPerss , ... هم هستند که میتونید ازشون استفاده کنید.

اگه میخواین یه انجمن اینترنتی داشته باشید میتونید از بسته های SMF , AEF , MyBB ,... استفاده کنید. توجه داشته باشید این بسته ها رایگان هستند و نیازی به لایسانس ندارند اگه شما شیطونی کنید و برید بسته های نال شده وی بولتین و مثله این رو تو هاستتون پیاده کنید ، مطمئن باشید هاستتون بلوکه میشه و در سایتتون تخته !

تو بسته های راه اندازی سایت من بهتون Php Nuke رو توصیه میکنم و همچنین در انجمن SMF که برای اطلاعات بیشتر میتونید به این سایت SMF Learn که فارسی هست برید.

البته این دو هاست به صورت خودکار بسته های نرم افزاری برای نصب دارند که میتونید با ورود به اونها این امکانات رو ایجاد کنید ، که اونجا لیستی از نرم افزار های رایگان برای راه اندازی سایت قرار داده شده که خالی از لطف نیست. " Softaculous "

پس اون چند نرم افزاری که پیش نهاد دادم رو استفاده کنید.

برای اینکه از اسکریپت های بیشتری بتویند تو سایتتون استفاده کنید. میتونید به دو سایت زیر مراجعه کنید.

P30vel

Persian Script

که تو هر دوشون اسکریپت های نال شده و رایگان وجود داره و بدون محدودیت میتونید ازشون استفاده کنید.

اما چطوری یه بسته رو رو هاست نصب کنیم.

برای اینکار باید وارد FileManager بشید و اونجا بسته ای که دانلود یا اینکه از سرور دیگه میخواین به هاستتون منتقل کنید رو وارد میکنید و از حالت زیپ خارجش میکنید. توجه داشته باشید که هر پوشه ایجاد شده در فایل منجر مساوی با یک صفحه در سایت میشه.

مثلا اگه پوشه جدید باشه mysite آدرس به این صورت میشه http://www.mysite.com/mysite و توجه داشته باشید که پوشه هایی که ایجاد میکنید با حروف کوچیک باشند نه با حروف بزرگ ، تمام کلمات با حروف کوچک نوشته بشوند.

قبل از همه این ها می بایست مراحلی که گفتم رو انجام بدید و به آموزشات سرویس توجه کنید.

اگه سوالات و ابهاماتی براتون پیش اومده اینجا ذکر کنید تا پاسخ هاتون رو در اسرع وقت بدم.

این مقاله به کوشش خودم و کمک های دوست خوبم محمدحسنینوشته شد.

باتشکرعلی احمدی

شنبه 7/9/1388 - 13:6

بسیاری از افراد سیگاری نیستند ولی زیر یک سقف با افراد سیگاری زندگی می‌کنند. اصطلاحا به این افراد سیگاری‌های دست دوم یا سیگاری‌هایی غیرفعال می‌گویند...


مضراتی که سیگار می‌تواند برای سلامت این دسته از افراد داشته باشد مثل عوارضی است که در سلامت افراد سیگاری شاهد آن هستیم و حتی از برخی جهات این عوارض شدیدتر و بدتر است! کودکانی که پدر یا مادر سیگاری دارند بیش از سایر کودکان به بیماری‌های ریوی و آسم مبتلا می‌شوند. عوارض دیگری نظیر برونشیت مزمن یا عوارض عصبی سیگار و سرطان‌های گوارشی و ریه نیز در آنان بیشتر دیده می‌شود. در مورد زنان باردار دیده شده که سیگار کشیدن مرد در خانه سبب کاهش وزن نوزاد و احتمالا بروز بیماری‌های ریوی در بزرگسالی در کودک آنها می‌شود.

باتشکرنظرهم بدید.

شنبه 7/9/1388 - 8:43
بر اساس یك پژوهش جدید، فكر كردن به افراد مورد علاقه درد را كاهش می‌دهد.طی این پژوهش، محققان از افراد مورد آزمایش خواستند به این پرسش پاسخ دهند كه آیا یك نگاه كوتاه به عكس فردی كه دوستش دارند در كاهش دردشان تأثیر دارد یا خیر.در مرحله اول دست این افراد در معرض گرمای شدید قرار داده شد، بعد در چند گروه به عكس‌هایی از جمله عكس همسر، یك فرد غریبه و یك صندلی نگاه كردند.هنگامی كه این افراد در حال دیدن عكس همسر خود بودند، دردی به مراتب كمتر از هنگامی كه تصویر یك غریبه یا یك شیء را مشاهده می كردند، احساس می‌كردند نوآمی آیزنبرگر " یكی از پژوهشگران این طرح با اشاره به مطلب فوق می‌افزاید: یاد فردی كه مورد علاقه افراد آزمایش شونده است، به تنهایی می‌تواند درد را كاهش دهددر بخش دیگری از این تحقیق، درحالی كه افراد دست همسر خود، دست یك غریبه یا یك شیء را در دست در بخش دیگری از این تحقیق، درحالی كه افراد دست همسر خود، دست یك غریبه یا یك شیء را در دست گرفته بودند، آزمایش تكرار شد؛
شنبه 7/9/1388 - 8:39

حسین رضازاده مدیر تیم‌های ملی ایران ، به عنوان سفیر فدراسیون جهانی وزنه‌برداری (IWF) انتخاب شد.
به گزارش فارس ، مدیر تیم‌های ملی ، قهرمان اسبق جهان و دارنده 2 مدال طلای المپیك از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به عنوان سفیر (iwf) منصوب شد.

 

 روزگذشته رضازاده با تاماش آیان ، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جهانی دیدار كرد. آیان ضمن تمجید و تقدیر از سال ‌ها زحمات وی در این رشته ورزشی و فعالیت‌هایی كه در راه آماده سازی ملی پوشان تمامی رده‌‌های سنی ایران انجام داده است، وی را به عنوان سفیر (iwf) انتخاب و معرفی كرد.

 

باتشکرازتبیان که این امکان روفراهم آورده که ماهم بتونیم مطالبمونواینجاقراربدیم.

بانظرهاتون ماروسرافرازکنید.

جمعه 6/9/1388 - 17:1

خداداد عزیزی كه یكی از منتقدان همیشگی افشین قطبی و البته منتقدان سنتی مربیان تیم ملی بوده، روز گذشته در پی شكست تیم ملی ایران مقابل اردن مصاحبه تندی در خصوص عملكرد قطبی انجام داد.
عزیزی با اشاره به نتایج و بازی‌های ضعیف تیم ملی گفت: «می‌گوییم قهرمان جام‌ملت‌های آسیا می‌شویم. اما اگر همین طور ادامه پیدا كند به سنگاپور هم می‌بازیم. ایران هیچی از فوتبال برایش نمانده است. فوتبال شده رابطه. هركسی در این ورزش دروغ بگوید هم پست دارد هم موفق‌تر است. اگر كسی حرف راست بزند چنان پس زده می‌شود كه به دروغگویی بیفتد.»

خداداد از همبازی سابق خودش در تیم ملی حمایت كرد و گفت: «علی دایی روزی كه سینه سپر كرد تا جوان‌ها در تیم ملی باشند همه برای او جبهه گرفتند و اكنون به حرف‌های او رسیده‌ایم. در فوتبال هر كسی درد واقعی را بگوید حمایت نمی‌شود. زد و بند در این ورزش بیداد می‌كند. سرهم كلاه گذاشتن یك اصل شده است. از فوتبالی كه كلك دارد لذت نمی‌برم. فكر نكنید دایی با بركناری ضرر كرده است، این فوتبال است كه ضرر كرد. در برهه‌ای فقط همه دایی را سیبل كردند و همه تیرها به

او خورد

همیشه گفته‌ام كه فرع را به اصل ترجیح داده‌ایم. وقتی مجری تلویزیون مربی تیم زیر 16 سال می‌شود چه توقعی باید داشته باشیم. تازه به من خرده گرفته می‌شود چرا چنین انتقادی می‌كنم. چنین فردی چطور می‌خواهد به نوجوانی كه تازه در آغاز یادگیری است یاد بدهد یارگیری كند و دریبل بزند؟» عزیزی اضافه كرد: «من برای این فوتبال نگرانم كه این صحبت‌ها را مطرح می‌كنم. اگر فوتبال ایران نابود شود، من هم نابود می‌شوم. دایی با آن همه افتخار اخراج می‌شود اما از قطبی حمایت قاطعانه می‌شود.

چرا همین فرصت‌ها به امیر قلعه‌نویی و دایی داده نشد. مگر این دو دست و پایشان كج بود؟ چطور می‌شود كسی كه تمام سابقه سرمربیگری‌اش در یك تیم باشگاهی بوده، پایش به توپ نخورده و رزومه‌ای ندارد سرمربی ایران شود؟ این همه حمایت حتما پشت پرده‌ای دارد.» بازیكن سابق تیم ملی افزود: «باید به این وضعیتی كه در فوتبال ملی ایجاد شده تبریك گفت. تیم ملی كه آقای قطبی درست كرده ما را از قبل بدتر كرد. او چطور می‌گوید مربیان ایرانی را قبول ندارد.

آقای قطبی باید دید اصلا مربیان ایرانی شما را قبول دارند یا نه. ایشان فقط یك آنالیزور بوده است. من برای مربیان ایرانی متاسف هستم كه از او حمایت می‌كنند. او كجا بین‌المللی بوده كه از بین‌المللی شدن فوتبال ایران حرف می‌زند. اولین و آخرین مقصران این مسائل خبرنگاران هستند كه از چنین مربی بت می‌سازند. این شماها بودید كه با قهرمانی پرسپولیس بیش از اندازه از وی حمایت كردید. او در كدام تیم بین‌المللی سرمربیگری كرده است؟»

عزیزی با اشاره به شكست تیم ملی در بازی با اردن اظهار داشت: «مگر با ادبیات قشنگ می‌توان مانع از باخت شد. فوتبال ایران به اردن باخته است اكنون ادبیات زیبای آقای قطبی باید جواب مردم را بدهد. وقتی می‌بازیم این حرف‌ها رنگی ندارد. گذشت زمان در فوتبال خیلی مسائل را روشن می‌كند.

من مشكل شخصی با قطبی ندارم اما یك سال در لیگ آمریكا بازی كردم و از همان سال‌ها، قطبی را می‌شناسم و حد او را می‌دانم و به همین دلیل از ابتدا با او مخالف بودم. معتقدم تیم ملی معجونی از بهترین بازیكنان ایران است. این دایی بود كه نسلی جوان را به تیم ملی معرفی كرد ولی دایی این موضوع را در بوق و كرنا نكرد. متاسفانه بی‌انصافانه به دایی حمله كردیم و كوبیدیم.

دایی حاضر است همه چیز خود را از دست بدهد اما به كسی باج ندهد. به نظر من تیم ملی زمان دایی اگر نگوییم خیلی خوب اما بهتر از حال بازی می‌كرد. معتقدم اگر تیم دست او باقی می‌ماند به جام جهانی می‌رفتیم. دایی بازیكن بوده و شرایط را می‌فهمد. چطور در زمان او كسی قهر نكرد و نرفت؟»

باتشکرعلی احمدی

 

جمعه 6/9/1388 - 16:57

کنفدراسیون فوتبال آسیا "یاسوهیتو اندو" از ژاپن را به عنوان بهترین بازیکن سال 2009 فوتبال قاره کهن انتخاب و معرفی کرد
به گزارش مهر، مراسم معرفی بهترین‌های سال آسیا عصر سه شنبه در هتل "شانگریلا" شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و در بخش بهترین بازیکن مرد آسیا،"یاسوهیتو اندو" از ژاپن عنوان بهترین بازیکن قاره کهن را از آن خود کرد.

هادی عقیلی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سپاهان نیز یکی از نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال 2009 آسیا بود.

بلتشکرلطفایه نظرخشک وخالی هم بدید.

علی احمدی

 

جمعه 6/9/1388 - 16:52

مایحتاج ازدواج: از بین این همه لباس عروسی، کدام را انتخاب کنم؟ کدامش به من بیشتر می‌آید؟ کدام‌یک از این کفش‌ها راحت‌تر و مناسب‌تر است؟ برای انتخاب حلقه مناسب، چه فاکتورهایی را باید در نظر بگیرم؟ و... اگر هرکدام از این سؤال‌ها، سؤال شما هم هست و جوابش برایتان مهم است، «راهنمای خرید ازدواج» این شماره را از دست ندهید...


راهنمای خرید لباس عروس - ساده و راحت اما شاد و زیبا


شاید برای خیلی از عروس‌خانم‌ها هیچ چیزی لذت‌بخش‌تر از پوشیدن لباس‌های عروس پفی، پرنسسی و براق که در جنس‌های حریر و تور می‌درخشند، نباشد. ولی طراحان لباس عروس معتقدند اصول مهمی در انتخاب لباس عروس وجود دارد که رعایت آنها از شکل وجنس لباسی که عروس‌ها می‌پوشند، مهم‌تر است. با برخی از این اصول، آشنا شوید.

1 اگر قدتان بلند نیست، لباس پرنسسی نپوشید


لباس‌های پرنسسی بیشتر برای عروس خانم‌های قد بلند مناسب‌اند چون دامن این لباس‌ها خیلی پف‌دار است و خودبه‌خود قد شما را كوتاه‌تر جلوه می‌دهد. بنابراین اگر شما ریزنقش هستید یا قد چندان بلندی ندارید، بهتر است به كمك خانم صاحب مزون به دنبال مدل‌هایی بگردید كه به اندام شما مثل شمع بنشیند. اگر كسانی‌كه قد كوتاهی دارند، در شب عروسی لباس‌های پف‌دار بپوشند، كوتاه‌تر به‌نظر می‌رسند. اگر خیلی ظریف و كوچك باشید، در لباس عروس‌های حجیم و پف‌دار گم خواهید شد. اگر ریزنقش و چندان قدبلند نباشید، لباس عروس‌های بلند و ماكسی شما را قدبلندتر نشان می‌دهد.

2 با آقایان نروید دنبال لباس‌عروس‌!


خریدن لباس عروس ذوق و سلیقه و حوصله می‌خواهد. باید برای این‌كار وقت بگذارید. مطمئن باشید که پشیمان نمی‌شوید. چون اولین و آخرین باری است كه این كار را انجام خواهید داد. پف‌دارترین و دنباله‌دارترین لباس‌هایی را كه تاكنون در عمرتان دیده‌اید، امتحان كنید. شاید لباس عروس ایده‌آل شما همان لباسی باشد كه اصلا فكرش را هم نمی‌كنید. توصیه ما این است كه با یك خانم به خرید لباس عروس بروید نه با آقای داماد. آقایان اصولا حال و حوصله خرید ندارند و مطمئن باشید وقتی شما لباس عروس سوم را امتحان می‌کنید، برای اینكه از این خرید كسل كننده خلاص شوند، به شما خواهند گفت این لباس بهترین است اما اگر سر فرصت و حوصله لباس عروس دلخواه‌تان را پیدا كردید، می‌توانید همسر آینده‌تان را سورپرایز كنید. به همین سادگی.

3 لباس عروس خودش زیباست


به بالاتنه لباس عروسی كه می‌خواهید بخرید خوب دقت كنید. بالاتنه‌های خیلی تنگ، ممكن اسام شما را بزرگ نشان بدهند و این در یك مهمانی زنانه چندان جالب نیست. سفیدی لباس عروس به اندازه كافی شما را مركز توجه قرار می‌دهد. لازم نیست زیاده‌روی كنید. لباس عروس خودش زیباست. لازم نیست خودتان را برای به یادماندنی شدن به زحمت زیادی بیندازید و مدل‌های فوق‌العاده را انتخاب كنید.

4 لباسی متناسب با اندام خود‌تان انتخاب کنید


لباس عروسی كه روی جارختی زیباست، لزوما روی اندام شما زیبا نیست. نكات قوت و ضعف اندام شما بهترین راهنما برای انتخاب لباس عروس ایده‌آل شماست. می‌توانید با كمك یك خیاط ماهر، لباسی را بدوزید كه برای اندام شما ایده‌آل است و شما را بسیار رویایی در آن شب به یادماندنی نشان خواهد داد. لباس عروس ایده‌آل شما حتما وجود دارد. مهم این است كه شما بتوانید آن ‌را پیدا كنید.

5 می‌خواهید چقدر هزینه کنید؟


در مزون‌ها می‌توانید مدل لباس عروس دلخواه‌تان را از روی ژورنال انتخاب كنید و سفارش دوخت آن ‌را بدهید. فراموش نكنید معمولا تفاوت قیمت اجاره و خرید لباس عروس در این مزون‌ها دست كم 100 هزار تومان است. در اجاره، مزون لباس عروس را به تن شما و برای شما می‌دوزد ولی شب پس از عروسی، لباس عروس را به مزون برمی‌گردانید. قیمت لباس‌های عروسی براساس كاردستی كه برای تزیین بالاتنه و تور دامن آن پرداخت كرده‌اید، بسیار متفاوت است. لباس عروسی‌های خارجی معمولا چون كار دست كمتری روی‌شان انجام شده‌ است، قیمت ارزان‌تری دارند ولی اگر شما لباس عروس‌های مارك‌دار را از روی ژورنال انتخاب كنید، باید منتظر پرداخت قیمت‌های گران‌تری هم باشید. فراموش نكنید میدان محسنی تنها بازار بورس لباس عروس در تهران نیست. كوچه برلن و كوچه رفاهی بورس دیگر لباس عروس در تهران است كه شما می‌توانید لباس‌های عروس زیبایی را با قیمت بسیاربسیار كمتر از آنجا تهیه كنید. اگر هم قصد خرید لباس عروس از این بورس را ندارید، حتما به آنجا سری بزنید چون در آنجا هر مغازه لباس عروس‌های زیادی را به تن مانكن و آماده در معرض دید شما قرار داده است و می‌توانید حداقل از میان مدل‌های دوخته شده و آماده، تصویری از لباس عروس دلخواه‌تان به‌دست بیاورید.

6 چه رنگی را ترجیح می‌دهید؟


از قدیم‌ها در ذهن بیشتر ما لباس عروس سفید بوده است ولی خیلی هم به این قانون نانوشته اعتماد نكنید. اگر سری به مزون‌های دوخت لباس‌ عروس بزنید، می‌بینید كه بدتان نمی‌آید، لباس عروس‌هایی با رنگ كرم، نباتی و حتی بژ سفارش دهید. بد نیست رنگ این لباس عروس‌ها را هم روی پوست‌تان امتحان كنید. شاید شما در یك لباس عروس كرم خیلی زیباتر از یك لباس عروس سفید به‌نظر برسید. دقت كنید اگر لباس عروس‌تان را در این رنگ‌ها انتخاب می‌كنید، حتما باید تورتان را هم در همین مایه‌ها و تونالیته‌‌های رنگی انتخاب كنید.

7 فصل عروسی هم مهم است


اگر شما در فصول زمستان و پاییز قصد دارید جشن ازدواج‌تان را برگزار كنید، باید دور خرید لباس عروس‌های دنباله‌دار را خط بكشید چون در این فصول هوا بارانی و برفی می‌شود و شما حتما دوست ندارید با یك لباس عروس گلی وارد مجلس شوید. لباس عروس بدون دنباله برای این فصول مناسب‌ترند ولی اگر بازهم تمایل دارید كه این لباس عروس‌های دنباله‌دار را انتخاب كنید، حداقل لباس‌های دنباله‌داری را برگزینید كه می‌توانید پارچه دنباله‌دار آن ‌را جدا كنید و هنگام رسیدن به سالن آن ‌را دوباره به لباس عروس‌تان وصل كنید. البته محل برگزاری جشن ازدواج‌تان هم مهم است. در باغ مسلما شما نمی‌توانید چنین لباس‌هایی بپوشید.


8 شما ستاره سینما نیستید


شاید شما در تلویزیون فیلم عروسی «پرنسس دایانا» همسر ولیعهد انگلیس را دیده‌ باشید كه لباس عروسی‌اش چند متر دنباله داشت ولی این فقط یك عروسی تشریفاتی و تبلیغاتی بوده است كه چند نفر فقط برای حمل دنباله این لباس عروس استخدام شده بودند. شما می‌خواهید در جشن ازدواج‌تان راحت باشید و بتوانید با آسایش این سو و آن سو بروید. پوشیدن چنین لباس‌هایی فقط دست و پای شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد در این شب رویایی راحت باشید. لباس عروسی را انتخاب كنید كه در آن اول از همه احساس راحتی كنید.

9 مدل‌های عجیب و غریب نخرید


فقط همین امشب لباس عروس در تن شماست و قرار است سال‌ها بعد لباس عروس‌تان را كه در آن شب رویایی به تن كرده‌اید، در عكس‌های عروسیتان تماشا ‌كنید ولی دقت كنید كه لباس عروسی را برگزینید كه بعدا خجالت نكشید آن ‌را به دیگران نشان دهید. برخی از مدل‌های لباس عروس سال‌های سال كهنه نمی‌شوند و همیشه زیبا هستند. بنابراین به سراغ انتخاب این مدل‌ها بروید.


 


راهنمای خرید دسته‌گل عروس - شاخه‌ گلی برای عروس


یكی از نكاتی كه بیشتر مهمان‌ها به آن توجه می‌كنند، دسته‌گل عروس‌خانم است. ما یک راهنمای خوب برای سفارش یک دسته‌گل ایده‌آل برای جشن ازدواج‌تان تدارک دیده‌ایم. اگر فکر می‌کنید که خودتان خیلی خوش‌سلیقه‌‌اید كه هیچ؛ اما اگر می‌خواهید از ما هم بشنوید که چه گل‌هایی برای شما مناسب‌ترند، حتما این منوی كوچولو را بخوانید.


1 به هماهنگی‌اش با لباس عروس فکر کنید


قبل از اینکه دسته‌گل‌تان را سفارش دهید به سبک لباس عروس‌تان توجه کنید. قرار است شما در آن شب رویایی چه لباسی بپوشید، یک لباس کلاسیک و پرنسسی، یک لباس ساده سفید یا یک لباس مسحورکننده مدرن؟ سبک لباس شما در انتخاب دسته‌گل شما بسیار مهم است. اگر لباسی با دنباله بلند دارید، می‌توانید دسته‌گل‌های آبشاری را انتخاب كنید و اگر می‌خواهید لباس پرنسسی بپوشید، دسته‌گل‌های گرد بیشتر با لباس شما جور در‌می‌آیند. در اصل تناسب دسته‌گل با لباس‌تان خیلی در زیبایی و خیره‌كنندگی شما نقش دارد.

2 به رنگ فصل هم فکر کنید


اگر شما ترکیب رنگ دسته‌گل‌تان را هماهنگ با فصل سال انتخاب کنید، در آن معرکه می‌شوید. دسته‌گل‌های کهربایی، نارنجی و قرمز با فصل پاییز هماهنگی دارند ولی دسته‌گل‌های نقره‌ای، سفید و طلایی برای فصل زمستان مناسب‌اند. اگر قرار‌است برای فصل بهار جشن ازدواج‌تان را برگزار كنید، سراغ دسته‌گل‌های صورتی، آبی و سبز بروید. دسته‌گل‌هایی به رنگ مرکبات هم برای عروسی تابستانی شما عالی خواهند بود. فراموش نکنید دسته‌گل‌هایی با رنگ قرمز و نارنجی و زرد برای پاییز عالی هستند ولی در فصل بهار شما انتخاب‌های بسیاری برای گل‌های دسته‌گل ازدواج‌تان خواهید داشت. البته اغلب عروس‌خانم‌ها دسته‌گل‌های سفید و سبز را برای ست كردن با لباس عروس‌شان ترجیح می‌دهند.

3 به گلفروش‌تان اعتماد کنید


بهتر است به گل‌ فروش اعتماد کنید. به او دقیقا توضیح دهید که چه مدل دسته‌گلی با چه ترکیب گلی را دوست دارید ولی بعد او را آزاد بگذارید تا دسته‌گل‌تان را تزیین کند. بالاخره کار او هرروز تزیین گل است و خیلی بیشتر از شما می‌داند كه چه می‌كند.

4 دسته‌گلی هم‌قد و قواره خود‌تان بخرید


دقت کنید که دسته‌گل شما تمام دست و انگشتان شما را نپوشاند. عروس‌خانم‌های ریزنقش دسته‌گل‌هایی را انتخاب کنند که جمع وجورتر و مناسب قد و قواره‌شان باشد ولی عروس خانم‌های قدبلندتر می‌توانند دسته‌گل‌های بزرگ‌تری را برگزینند. بالاخره هم در عكاسی و فیلم‌برداری و هم در مراسم‌تان باید حلقه و دست‌بند و ساعت‌تان دیده شود. نه؟

5 دسته‌‌گلی میوه‌ای و خوش‌بو بخرید


اگر کمی ابتکار به خرج دهید می‌توانید دسته‌گل‌های منحصر به فردی سفارش دهید که در آن از ترکیب میوه‌ها و سبزی‌ها و حتی تور و روبان استفاده شده باشد. البته این نوع دسته‌گل برای عروس‌هایی مناسب است كه دوست دارند متفاوت باشند. اگر هم قرار است جشن ازدواج شما در یک فضای بسته و کوچک مثل منزل‌تان برگزار شود به سراغ گل‌هایی در دسته‌گل‌تان بروید که بوی زیادی نداشته باشند. مثلا گل مریم و شب‌بو برای چنین مراسمی مناسب نیستند. برعکس شما می‌توانید چنین گل‌های خوش‌بویی را برای جشن‌های مفصل‌تر و در فضای بازی مثل باغ استفاده کنید.

6 مواظب لباس‌تان هم باشید!


قطعا شما دوست ندارید گرده گل‌ها، لباس‌تان را کثیف کنند و یا شما را در لباس عروس و آرایش به عطسه و حساسیت بیندازند. بنابراین گل‌هایی را برای دسته‌گل ازدواج‌تان برگزینید که گرده پخش نکنند. اگر هم به حساسیت فصلی دچار هستید، در انتخاب گل‌ها دقت کنید. به هر حال دیدن عروسی كه مدام عطسه می‌زند و دچار آب‌ریزش بینی شده، چندان جالب نیست.

7 چه سبکی را ترجیح می‌دهید؟


سبک‌های خاصی برای آراستن دسته‌گل عروس وجود دارد که اول باید ببینید راحت‌اید کدام مدل را در تمام طول عروسی در دست بگیرید و درضمن کدام مدل به لباس شما بیشتر می‌آید؟• دسته‌گل‌های بازویی: این دسته‌گل‌ها معمولا دسته‌گل‌هایی هستند که ساقه بلندی دارند و هنگامی‌که آنها را در لباس عروس در دست می‌گیرید، تا آرنج شما را می‌پوشانند. این سبک دسته‌گل عروس بیشتر حالت کلاسیک و قدیمی دارد.• دسته‌گل‌های آبشاری: دسته‌گل‌های آبشاری برای مهمانی‌های عروسی خیلی مجلل و تشریفاتی مناسب‌اند. در این دسته‌گل‌ها، گل‌ها به صورت آبشاری از دسته‌گل به سمت پایین آویزان می‌شوند. شما می‌توانید یک نوع گل را با سبزه‌ها و روبان‌های آویزان برای طراحی این دسته‌گل شیک به کار ببرید.• دسته‌گل‌های گرد: دسته‌گل‌هایی که به‌صورت گرد آراسته شده‌اند، تقریبا برای هر لباس و جشنی مناسب‌اند. این دسته‌گل‌ها را معمولاً گل فروشی‌های معتبر درست می‌کنند چون در طراحی این دسته‌گل‌ها تبحر زیادی دارند.


• دسته‌گل‌های دست‌بندی: اگر شما حال‌وحوصله در دست داشتن دسته‌گل در تمام جشن ازدواج‌تان را ندارید، بهتر است دسته‌گل‌های کوچکی را سفارش دهید که به‌وسیله یک کش که روی آن با روبان تزیین شده مثل یک دست‌بند دور مچ شما بسته می‌شود. این دسته‌گل‌ها برای لباس‌های عروسی ساده‌تر مناسب‌اند.


 
12 نکته درباره کفش عروس‌خانم - کفش شما روشن!
خانم‌هایی که همسرشان خیلی از خودشان قدبلندتر است، احتمالا برای شب عروسی‌شان دنبال کفشی می‌گردند که بتواند قدشان را کم‌وبیش هم‌تراز همسرشان نشان بدهد. ولی آیا فکر می‌کنید می‌توانید تمام شب با چنین کفشی راحت باشید؟
 12 توصیه زیر کمک‌تان می‌کند کفش عروسی‌تان را درست انتخاب کنید.

1اول از همه، راحتیمهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب کفش لباس عروسی‌تان باید به خاطر داشته باشید، این است که باید در آن راحت باشید. شما قرار است این کفش را تمام طول شب به پا کنید و با آن راه بروید و برقصید. اگر پاشنه آن خیلی بلند باشد یا پاهایتان را بزند، اعصاب‌تان به‌هم می‌ریزد. بنابراین به سراغ کفش‌هایی نروید که پاشنه خیلی بلند و ظریفی داشته باشند یا شیب کف کفش خیلی زیاد باشد. کفش‌هایی با بندهای ظریف و محکم روی انگشتان پا نیز باعث رد انداختن روی انگشتان پای شما می‌شوند.

2 جنس کفش عروسی مهم استجنس کفش عروسی شما هم خیلی مهم است. ابریشم و ساتن دو جنس پارچه مناسب برای طراحی رویه کفش لباس عروس هستند. با این حال جنس پارچه‌ لباس عروس شما هم می‌تواند راهنمای خوبی برای انتخاب جنس رویه کفش لباس عروسی‌تان باشد. شما حتی می‌توانید تکه‌ای از پارچه لباس عروس‌تان را به کفاش بدهید تا با آن رویه کفش لباس عروس‌تان را بدوزد و روی کفش‌تان آن را به‌کار ببرد. اگر روی لباس بالا تنه‌تان کار شده، می‌توانید بخشی از این پارچه کار شده را روی کفش‌تان به کار ببرید.

3 غروب بروید خریدبهترین زمان برای خرید کفش لباس عروسی‌تان، ساعات پایانی روز و غروب است چون در تمام روز بر اثر راه رفتن و ایستادن روی پاها، پاها کمی‌ ورم می‌کنند و بزرگ‌تر می‌شوند ولی اگر شما صبح به خرید کفش عروسی‌تان رفته باشید، ممکن است این کفش، عصر (روز) مراسم پای شما را بزند.

4 به کف محل برگزاری جشن توجه کنیدعروسی شما قرار است در باغ برگزار شود یا در یک سالن که با قالی فرش شده؟ کفش‌های عروسی با پاشنه تیز برای مراسم جشن ازدواج در باغ مناسب نیست چون پاشنه آن درون گل و خاک زمین چمن فرو می‌رود. برای این مکان‌ها از کفش‌های تخت یا با پاشنه پهن استفاده کنید. اگر قرار است مراسم شما در سالن، با کف‌پوش فرش یا پارچه‌های ابریشمی و براق و سفید برگزار شود، شاید لازم باشد کف کفش‌تان را کفی‌های عاج‌دار که با کف اصطکاک ایجاد می‌کنند، بچسبانید.

5 یک جفت کفش کمکی داشته باشید!


بهتر است بیشتر به فکر خودتان باشید و یک جفت کفش راحت‌تر برای ساعات پایانی جشن ازدواج‌تان تهیه کنید. شما می‌توانید این جفت کفش کمکی را از انواع تخت یا با پاشنه 3 سانتی‌متر انتخاب کنید و وقتی حسابی از کفش‌هایتان کلافه شدید، آنها را تعویض کنید.
6 پوشیدن آزمایشی یادتان نروداگر شما روزی چند ساعت کفش لباس عروسی‌تان را در منزل بپوشید و با آن راه بروید، هم به راه رفتن با آن عادت می‌کنید و هم می‌توانید با آن بایستید. مطمئن باشید راه رفتن و رقصیدن با یک کفش پاشنه‌بلند سفید در یک لباس بزرگ و حجیم و سنگین کار بسیار دشواری است.

7 تکه‌ای از پارچه لباس عروس‌ را همراه خودتان ببریدوقتی برای خرید کفش عروسی‌تان می‌روید، بهتر است تکه‌ای از پارچه لباس عروس‌تان را همراه ببرید. درست است که رنگ لباس عروسی شما سفید است ولی رنگ‌های سفید هم ته رنگ‌های یاسی، صورتی، طلایی... متفاوتی دارند. ممکن است شما رنگ لباس و کفش عروسی‌تان را در یک زمینه انتخاب نکنید و رنگ کفش‌تان هماهنگ با رنگ لباس‌تان نشود.

8 کفشی مانند کفش عادی‌ خودتاناگر شما در حالت عادی به کفش پاشنه 3 سانتی‌متر عادت دارید، سعی‌کنید در جشن ازدواج‌تان هم پاشنه کفش‌تان را در این مایه انتخاب کنید ولی اگر به دنبال پوشیدن کفش‌هایی با پاشنه‌های بلندتر هستید، اول باید ببینید که به پوشیدن این کفش‌ها عادت دارید یا نه.

9 رنگ‌های روشن مثل کرم و نباتیکفش لباس عروسی‌تان که رنگ آن کاملا سفید باشد، شاید بعدها دیگر به درد شما نخورد چون کفش سفید با لباس‌های دیگر معمولا جور درنمی‌آید. به جای آن اگر لباس عروسی‌تان بلند است و کفش‌های شما اصلا به چشم نمی‌آید، می‌توانید سراغ خرید کفش‌های کرم و نباتی یا رنگ‌های روشنی در همین طیف بروید که در بعد از جشن ازدواج‌تان هم بتوانید آنها را با لباس‌های دیگر ست کنید.

10کفش‌های حصیریاگر لباس عروس شما عروسکی یا دنباله‌دار است (طوری که کفش شما زیر دامن آن پنهان می‌شود) می‌توانید کفش‌های با پاشنه حصیری یک تکه را برای لباس عروسی‌تان انتخاب کنید. این کفش‌ها کمک می‌کنند که شما با وجود اینکه قد‌بلندتر به نظر می‌رسید، سطح اتکای وسیع‌تری روی زمین داشته باشید و بتوانید راحت‌تر راه بروید و تعادل‌تان را حفظ کنید.

11کفشی مناسب لباس عروسی‌تانگاهی لباس عروس به شکل یک پیراهن سفید است که قد آن تا زانو یا زیر زانو می‌رسد. اگر لباس عروس شما هم خیلی بلند نیست، باید زیبایی کفش لباس عروسی‌تان را در درجه اول اهمیت قرار دهید. معمولا کفش‌های پاشنه‌بلند با بندهایی که روی ساق پا بسته می‌شوند، می‌توانند برای چنین لباس‌های عروسی ایده‌آل باشند.

12روزنامه‌های خیس با آب‌لیمواگر با تمام این تدابیر احساس می‌کنید که کفش شما پایتان را می‌زند، باید از چند صفحه روزنامه و آب‌لیمو استفاده کنید. روزنامه‌ها را با آب‌لیمو خیس کنید و درون کفش‌تان بچپانید و بگذارید یک شب بماند. کفش شما اندکی جا باز خواهد کرد.
 
راهنمای خرید حلقه ازدواج - یه حلقه طلایی
خرید حلقه ازدواج هم یکی از اجزای مراسم ازدواج است که اگرچه آسان به نظر می‌رسد، ولی معمولا وقتی پای خریدش به میان می‌آید، وسواس بیش از اندازه مانع این می‌شود که انتخاب راحت و درستی داشته باشیم. این مطلب سعی می‌کند با زبانی ساده و کاربردی، به‌تان کمک کند در خرید طلایی‌ترین حلقه عمرتان موفق عمل کنید.

1 حلقه با انگشتر فرق دارد


از همان اول دنبال انگشترهای بزرگ و پرنگین نباشید. آنها حلقه به شمار نمی‌آیند. حلقه خیلی ظریف است و روی آن یک ردیف نگین و یا یک نگین درشت کار شده است. شما حتی می‌توانید یک حلقه طلایی ساده را به عنوان حلقه ازدواج‌تان انتخاب کنید. بعدا می‌توانید برای جشن ازدواج یک انگشتر پرنگین را برای روی حلقه ازدواج‌تان بخرید. دقت کنید که حلقه و انگشتر شما باید با یکدیگر هماهنگی رنگ و جنس داشته باشند.

2 حلقه‌تان را سفارش بدهید


اگر خیلی نسبت به رنگ و شکل حلقه ازدواج‌تان حساس هستید و مدل‌های موجود در بازار را نمی‌پسندید، می‌توانید یک مدل حلقه ازدواج‌ را که می‌پسندید پیدا کنید و یک جواهرسازی معتبر پیدا کنید و از او بخواهید عین آن حلقه را برایتان بسازد. دقت کنید حتما مهم است جواهرساز شما در این کار متبحر باشد و حلقه شما را دقیقا با همان ظرافت مورد نظرتان بسازد.

3 حلقه‌های جفت بخرید


بعضی سلیقه‌ها معمولا دنبال حلقه‌های یک جور برای عروس و داماد نمی‌گردند چون در این صورت چون حلقه‌ها جفت هستند، حلقه عروس کمی مردانه و حلقه داماد کمی خصوصیات زنانه خواهد داشت ولی اگر شما به دنبال یک حلقه زنانه باشید، می‌توانید آن را خیلی ظریف و زنانه انتخاب کنید.

4 به نگین‌ها دقت کنید


وقتی می‌خواهید یک حلقه بخرید به نگین‌های آن خوب دقت کنید. بهتر است هر نگین در یک قاب از جنس طلا، محکم شده باشد چون در غیر این صورت احتمال افتادن و جدا شدن نگین‌ها بیشتر است. نگین‌هایی که با چسب به انگشتر چسبیده شده‌اند ممکن است با ضربه و زمین خوردن حلقه شما جدا شوند و مسلما دوباره جایگزین کردن این نگین‌ها گران تمام می‌شود.

5 یک سایز بزرگ‌تر بخرید


وقتی برای خرید حلقه می‌روید، حلقه‌هایی را بخرید که برای دست شما تنگ و جفت و جور نباشند. بالاخره قرار است شما این حلقه را یک عمر به دست کنید. در طول این سال‌ها ممکن است چاق شوید و حلقه شما دیگر قابل استفاده نباشد. اگر حلقه شما اندکی گشاد باشد می‌توانید آن را تنگ کنید ولی به دست کردن حلقه تنگ خیلی دشوار است.

6 دو حلقه بخرید


اگر شما دنبال خرید حلقه‌های پرزرق و برق و پرنگین‌ هستید، باید این احتمال را بدهید که ممکن است وقتی شما این حلقه را در تمام روز دست‌تان می‌کنید نگین‌های آن جدا شود. بنابراین می‌توانید یک حلقه طلایی ساده را برای دم دست‌تان بخرید که هنگام انجام کارهای منزل و یا در محل کار از آن استفاده کنید.

7 نگین‌های درشت ارزشمند‌ترند


جواهرفروشان می‌دانند نگین‌های درشت خیلی باارزش‌تر از نگین‌های ریزند. بنابراین اگر دنبال خرید یک حلقه ارزشمند هستید، حلقه‌هایی را بخرید که تعداد نگین‌های کمترو درشت‌تری داشته باشند. یک تک نگین درشت حلقه بسیار ارزشمندی خواهد بود.

8 انواع تیز را انتخاب کنید


گاهی برخی از حلقه‌ها، زایده‌های تیزی در طراحی‌شان دارند که نگین‌ها روی این زائده‌های تیز وصل می‌شوند. این تیز‌ی‌ها در هنگام کار روزمره به این سو و آن سو می‌گیرند و احتمال جدا شدن نگین‌ها وجود دارد. بنابراین توصیه ما به شما این است که حلقه‌های تخت و گرد را انتخاب کنید.

9 سری به اینترنت بزنید


قبل از اینکه همراه همسرتان به خرید حلقه بروید بد نیست سری به اینترنت بزنید و انواع مدل‌های حلقه‌ها را نگاه کنید. از طرف دیگر بدون همسر‌تان سری به فروشگاه‌ها بزنید تا دقیقا دست‌تان بیاید چه مدل‌ حلقه‌ای می‌خواهید و سپس دو سه مدل را نشان کنید و با کمک همسرتان یکی را انتخاب کنید. مردها معمولا حوصله گشتن چند باره بازار را ندارند.

10 شستشوی حلقه


اگر شما با حلقه ازدواج تان به دستشویی بروید احتمال آلودگی آن وجود دارد. از سوی دیگر پاک کردن صابون از لابه‌لای نگین‌ها شفافیت آنها را از بین می‌برد. بنابراین بهتر است قبل از رفتن به دستشویی حلقه را از دست‌تان خارج کنید.

باتشکرلطفانظربدید.

جمعه 6/9/1388 - 16:48

بازار دوربین های حرفه ای بازار داخلی دوربین های حرفه ای را که گفتم به سه دسته اقتصادی، حرفه ای و فوق حرفه ای تقسیم می شوند و پایه و اساس این بازار در اختیار Canon و Nikon قرار دارد.

 

جواد زارعی : چند هفته پیش که درباره دسته بندی دوربین های دیجیتال صحبت می کردم، مختصر اشاره ای هم به قابلیت های دوربین های جدید Sony Alpha داشتم و این جلسه قصد آن دارم تا بیشتر درباره این دوربین ها صحبت کنم.بازار دوربین های حرفه ای بازار داخلی دوربین های حرفه ای (DSLR) را که گفتم به سه دسته اقتصادی، حرفه ای و فوق حرفه ای تقسیم می شوند و پایه و اساس این بازار در اختیار Canon و Nikon قرار دارد. شرکت سونی سه، چهار سالی می شود که به بازار دوربین های حرفه ای روی آورده البته نه اینکه پیش از این تجربه ای در این بازار نداشته باشد نه اما به صورت مستقل حضور در بازار دوربین های حرفه ای را تجربه نکرده بود. این را هم بگویم که اغلب حسگرهای CCD مورد استفاده در دوربین های حرفه ای Nikon توسط سونی ساخته می شود. شرکت سونی خانواده حرفه ای خود را با Alpha نام گذاری و نماینده ای برای هر سه دسته معرفی کرده است. راستش برند Alpha پیشتر به شرکت Konica Minolta تعلق داشت، از آنجا که سهام این شرکت به طور کامل توسط سونی تصاحب شد، امکان حضور دوربین های حرفه ای با برند سونی Alpha ممکن شد. اولین دوربین حرفه ای سونی با عنوان100 Alpha و با استفاده از حسگرهای سونی در سال 2006 میلادی روانه بازار شد و مورد استقبال و تشویق متخصصان امر قرار گرفت. محصول بعدی Alpha700 نام داشت که در تابستان سال 2007 میلادی با حسگر CMOS روانه بازار شد و سونی نشان داد برای افزایش سهم خود از بازار دوربین های حرفه ای حاضر به استفاده از دستاوردهای رقیب (Canon) است.

مدل های بعدی با نام های Alpha200 و300 Alpha و350 Alpha در سال 2008 میلادی و مدل های230 Alpha و Alpha330 و380 Alpha در سال 2009 میلادی با حسگرهای CCD روانه بازار مصرف شدند. همین یکی، دو هفته پیش بود که دو مدل500 Alphaو Alpha 550 با حسگرهای CMOS معرفی شدند و هنوز در بازار داخلی توزیع نشده اند. حسگر تمامی دوربین های فوق الذکر در ابعاد APS-C تولید شده است. این شرکت دو مدل فاخر با نام های900 Alpha و Alpha850با حسگر CMOS تولید کرده است. حسگر این دوربین ها در ابعاد Full Frame تولید شده اند. این را هم بیفزایم که حدود یک دهم از سهام شرکت ژاپنی Tamron از سازندگان حرفه ای لنز در اختیار سونی است.

کیفیت دوربین ها

کیفیت دوربین های حرفه ای مدت هاست که از انحصار Canon خارج شده است. کیفیت دوربین به کیفیت سیستم اپتیکی، حسگر تصویری، پردازنده های تصویری و الگوریتم های تصویری، کیفیت ساخت بدنه و امکاناتی است که ارائه می کند. شرکت سونی در تمامی موارد فوق حرف های بسیاری برای گفتن دارد و به ضرس قاطع می گویم شرایط بازار دوربین های حرفه ای را ظرف دو، سه سال آینده تغییر خواهد داد. هر چند قبول دارم برای علاقه مندی که خواهان صرف چندین میلیون تومان است، انتخاب سونی Alpکیفیت دوربین های حرفه ای مدت هاست که از انحصار Canon خارج شده است. کیفیت دوربین به کیفیت سیستم اپتیکی، حسگر تصویری، پردازنده های تصویری و الگوریتم های تصویری، کیفیت ساخت بدنه و امکاناتی است که ارائه می کند. شرکت سونی در تمامی موارد فوق حرف های بسیاری برای گفتن دارد و به ضرس قاطع می گویم شرایط بازار دوربین های حرفه ای را ظرف دو، سه سال آینده تغییر خواهد داد. هر چند قبول دارم برای علاقه مندی که خواهان صرف چندین میلیون تومان است، انتخاب سونی Alpha قدری سخت است.مدل230 Alpha به عنوان ارزان ترین گزینه کنونی سونی از بهترین مدل های قابل ابتیاع در بازار کنونی است که کمتر از 550 هزار تومان قیمت دارد. مدل های Alpha300 و Alpha330 هم کیفیت مناسبی دارند اما خرید مدل های 350 Alpha و Alpha380 بیشتر توصیه می شود مدل آخری حدود 800 تا 820 هزار تومان قیمت دارد. 
 
باتشکرلطفایه نظرهم به مابدین یه نظرکه چیزی ازتوکم نمی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<<<<<<<<


ha قدری سخت است.

جمعه 6/9/1388 - 15:3