جستجو :
آورد خو ( Āvard-khoo )
شرور
آورد خواه ( Āvard-khāh )
جنگ طلب
آونگ ( Āvang )
شبنم، ژاله
آويز ( Āviz )
گياهي از تيره مورديها که گل آن به رنگ قرمز و به شکل زنگ است
آويزه ( Āvize )
گوشواره کردن ، بند گرفتن
آويژه ( Āvizhe )
خالص ، خاص ، معشوق ، پاکيزه
آويشن ( Āvishan )
نوعي گياه خوشبو از تيره نعنايان، کنايه از گيسوي معشوقه
آيت ( Āyat )
نشان ، علامت ، معجزه
آيدا ( Āydā )
خوشحال ، شاد ، مانند ماه
آيدين ( Āydin )
شهري در جنوب شرقي ترکيه ، روشن ، تابناک
آيلي ( Āyli )
ماه دار، زيبا
آيلين ( Āylin )
نور و روشنايي
آيناز ( Āynāz )
نهايت زيبايي و جمال
آيه ( Āye )
نشان ، علامت ، هريک از جمله هاي قرآن
آيين ( Āyin )
روش، سنت، شريعت،آذين