• : نام
 رديف
 تاريخ قرعه کشي
 جايزه
 نام عضو
 702
 1393/10/11
 کمک هزینه خرید تبلت
 مهدی مقدم
 701
 1393/10/9
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 اکرم اکبرزاده ابراهیمی
 700
 1393/10/4
 200هزار تومان کمک هزینه خرید لوازم منزل
 مسعود اسدپور
 699
 1393/9/9
 200هزار تومان کمک هزینه خرید لوازم منزل
 محسن نارنجانی
 698
 1393/8/16
 کمک هزینه خرید تبلت
 احد شعبانی
 697
 1393/7/27
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 معصومه رضائی
 696
 1393/7/21
 کمک هزینه سفر حج تمتع
 نرگس آذرنيا
 695
 1393/7/20
 150هزار تومان کمک هزینه خرید گوشی تلفن همراه
 محمدرضا قنبری
 694
 1393/7/18
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 مجید فوقانی
 693
 1393/7/13
 کمک هزینه سفر عتبات عاليات
 محمود پناهی
  • وبگردی