• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
همراه با کاروان حسینی از 7 ذی الحجه تا اربعین
مولاجان! بنا بود در این ایام، با فیلمبرداری فیلم سینمایی ثارالله، تصویرگر کاروان تو باشیم. با آنکه تمام مقدمات فراهم شده بود، بدلیل برخی مشکلات از این مهم باز ماندیم تا زمانی که تو بخواهی. اما اگر غرض، با تو زیستن و با تو بودن است، ما را چه باک.
 
 
 
چگونه می‌توان یک استراتژی آموزش الکترونیک را مدیریت کرد؛ تا بتوان راهی برای کسب دانش و مهارت مورد نیاز کارمندان در اختیارشان گذارد، آن‌هم به گونه‌ای که به بخش جدایی ناپذیر از موفقیت سازمان تبدیل شوند...