• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
محیط زندگی من
یکی از مهم ترین عناصر در تعاریف مربوط به سبک زندگی مقوله ی محیط زندگی است. این مقوله دامنه ای فراگیر از فضای خانه ، اتاق کار، فضای شهری تا محیط زیست دارد
 
 
 
ابوبکر بغدادی، جامعه را به دو قسمت یا بنا به قول خودش دو فسطاط (سایبان، چادر) تقسیم کرده است: فسطاط اول: سایبان ایمان که هیچ نفاقی در آن وجود ندارد و فسطاط دوم: چادر کفر که هیچ ایمانی در آن نیست و قسم سومی وجود ندارد