• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
قول مشاور اقتصادی رئیس جمهور (مصاحبه)

قول مشاور اقتصادی رئیس جمهور (مصاحبه)

بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی تهیه شده که در زمان تهیه این بسته محمدعلی نجفی، دبیر و مسعود نیلی ریاست آن را بر عهده داشته است اما یک هفته بعد از ارائه این بسته اسحاق جهانگیری در حکمی مسعود نیلی مشاور اقتصادی ر
1 - 4 of 24
 
 
 
همان‌طور که درطرح‌های قبل آشنا شدید ATP از پیرروات و آن هم از گلوکز ساخته می‌شود. جالب است بدانید که از 30 مولکول ATP تشکیل شده در جریان اکسایش کامل گلوکز به دی اکسید کربن و آب تقریبا 26 مولکول در جریان فسفریله شدن اکسایشی ایجاد می‌گردند....