• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اقتصاد با مذاکرات به کجا می رود؟ (مصاحبه)

اقتصاد با مذاکرات به کجا می رود؟ (مصاحبه)

مذاکرات هسته ای مدت هاست که در حال انجام است و خیلی ها اعتقاد دارند حتی روند مذاکرات می تواند بر اقتصاد کشور موثر باشد. در این باره تبیان با دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفتگو کرده که در زیر می آید:
1 - 4 of 24
 
 
 
کتاب های مکاسب، رسائل و کفایه، کتاب های سطح عالی نیست، بلکه دروس خارج مرحوم شیخ و آخوند خراسانی می باشد