• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
این مشکلات ژنتیکی نیستند!

این مشکلات ژنتیکی نیستند!

گاهی اوقات مشکلات خانوادگی هم می‌تواند زمینه‌ساز مجرد ماندن افراد باشد. مشکلاتی مانند ضعف مالی، موقعیت پایین اجتماعی، بیماری پدر و مادر و غیره که شاید از سوی طرف مقابل و خانواده‌اش قابل‌ چشم‌پوشی نباشد.

این مشکلات ژنتیکی نیستند!

من و تو به درد هم می‌خوریم؟

راه و رسم درد دل کردن نامزدها

به مشاور ازدواج چه بگویید؟

آیا برای‌ ازدواج با نامزدتان آماده‌اید؟

دردسرهای عشق و ازدواج

6 کلید طلایی برای نامزدها

نکته‌هایی‌برای‌اولین‌دیدارباخواستگار

معرف‌ ازدواج‌ شما چه کسی‌است؟

خیانتش را بخشیدم، بدبین شد.....
چند بار با خانم هاي مختلف رابطه داشت از نظر محبت و تمکين اون هيچ کمبودي براش نذاشتم من خيانت هاي او را بخشيدم اما همسرم بجاي قدر داني به من بدبين شده ،خدا نکنه کسي موبايل مرا اشتباه بگيره...
 
 
 
بخش اصلی تشکیل‌دهنده دستگاه گلژی دیکتیوزوم است و شکل‌های دیگر آن می‌توانند از اجتماع تعدادی دیکتیوزوم تشکیل شوند، با مطالعه سلول‌ها به این نتیجه رسیده شد که دستگاه گلژی هم در یاخته‌های جانوری و هم در یاخته‌های گیاهی وجود دارد....